Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Turkey's May 27, 1960 Coup through The French Diplomatic Reports

BILIG, no.90, pp.43-65, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Between science and empire: the diplomatic struggle over Mesopotamian antiquities in Lisbon (1914-1926)

MEDITERRANEAN HISTORICAL REVIEW, vol.31, no.2, pp.165-180, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

TURKISH EXPERIMENTS IN DEMOCRACY: THE DEMOCRATIC PARTY AND RELIGION IN POLITICS THROUGH THE EYES OF FRENCH DIPLOMATS

JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, vol.15, no.43, pp.144-176, 2016 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

AN OVERVIEW OF RELIGIOUS MEDICINE IN THE NEAR EAST: MISSION HOSPITALS OF THE AMERICAN BOARD IN ASIA MINOR (1880-1923)

JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, vol.14, no.40, pp.47-71, 2015 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Fransız Belgelerinde Son Halife Abdülmecid ve Türkiye’de Hilafetin Kaldırılması

Atatürk Yolu, no.61, pp.467-492, 2017 (Other Refereed National Journals)

the British School of Archaeology in Jerusalem in the wake of the WWI

History Studies, vol.9, no.2, pp.257-269, 2017 (Other Refereed National Journals)

Demokrat Parti Dönemi Türk Basını Üzerine İngiliz ve Fransız Gözlemleri

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.206-233, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Okullar ve Kültürel Milliyetçilik: Bursa Amerikan Kız Koleji Tanassur Hadisesi 1928

Belleten, vol.80, no.287, pp.307-328, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Missionary Society at the Crossroads: American Missionaries on the eve of the Turkish Republic

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.8, no.15, pp.51-68, 2012 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Yakın Şark’ta Batı Nüfuzu Üzerine Bir Değerlendirme: Anadolu’daki Amerikan Misyon Hastaneleri 1880 1930

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.229-251, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Missionary Enterprise in Theory and Practice: Urfa Shattuck School for the Blind in Asia Minor (1902-1914)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.7, no.14, pp.65-86, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CENOVA MAZLUM MİLLETLER KONFERANSI VE SOVYET RUSYA’NIN MÜSLÜMAN HALKLAR ÜZERİNDEKİ POLİTİKASI (1922)

I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.207-217

Kültürel Mirasın Paylaşımında Küresel Rekabet: Almanya’da Esir Kalan Hitit Sfenks ve Tabletleri

International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1025-1033

Suriye de Fransız Mandası ve Asar ı Atika Aras tırmaları

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Budapest, Hungary, 3 - 05 November 2014, pp.937-950

Books & Book Chapters