Assoc. Prof. İREM DİDİNMEZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Mali Hukuk A.B.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Fiscal Law

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

2005 - 2010

2005 - 2010

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Davranışsal iktisat perspektifinden vergi uyum analizi

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012

2012

Postgraduate

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının emsallere uygunluk ilkesi kapsamında değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Fiscal Law

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Research Assistant

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Hukuk ve İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Mali Yönetim ve Denetimi

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Mali Yönetim ve Denetimi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Küresel Asgari Kurumlar Vergisine Yönelik Bir Değerlendirme

DİDİNMEZ İ.

Legal Mali Hukuk Dergisi , vol.17, no.199, pp.1755-1788, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

2022

2022

Evrensel Temel Gelir Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

DİDİNMEZ İ.

in: Maliye Alanında Güncel Araştırmalar, Orçın Avcı, Serap Ürüt Saygın, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-18, 2022

2021

2021

Finansal Serbestleşme ve Finansal Krizlerin Yol Açtığı Sorunların Çözümünde Finansal Sektöre Yönelik Vergilerin Değerlendirilmesi

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.

in: Tüm Yönleriyle Teoride Finans ve İktisat, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd., Ankara, pp.285-300, 2021

2021

2021

Maliye Politikası Aracı Olarak Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Olarak Değerlendirilmesi

DİDİNMEZ İ.

in: Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.249-264, 2021

2021

2021

Kamu Harcama, Gelir Politikalarının Pandemi (COVİD-19) Sürecinde Refah Devletleri Kapsamında Değerlendirilmesi

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.

in: Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.149-167, 2021

2021

2021

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları: Türkiye Değerlendirmesi

DİDİNMEZ İ.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Selçuk İPEk, Prof Dr. Cüneyt KILIÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.262-276, 2021

2021

2021

Davranışsal İçgörü Yaklaşımı

DİDİNMEZ İ.

in: Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Araştırmalar, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.539-553, 2021

2021

2021

Turizim Sektörüne Yönelik Vergisel Uygulamaların Sürdürülebilir Turizm Bakımından Değerlendirilmesi

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.

in: İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd., Ankara, pp.67-82, 2021

2020

2020

Türkiye’de Emek Üzerindeki Zımni Vergi Oranının Kanuni Vergi Oranı ile Karşılaştırılması

YILMAZ E., DİDİNMEZ İ.

in: Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta’dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler, Şahin Karabulut, Editor, Legal Yayıncılık, İstanbul, pp.241-261, 2020

2020

2020

Yolsuzluk ve Demokrasinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkileri: Ülkelerarası Karşılaştırmalı İnceleme

POLAT Ü., DİDİNMEZ İ., GÜNEL T.

in: Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.255-275, 2020