Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikalarının Rolü


Creative Commons License

DİDİNMEZ İ.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.292-312, 2021 (Peer-Reviewed Journal)