Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ETHICS IN GERIATRIC MEDICINE RESEARCH

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.17, no.2, pp.188-195, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İnsan Katılımcıların Yer Aldığı Biyotıp Araştırmalarında Aydınlatılmış Onam İÇin Anahtar

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, vol.1, pp.31-40, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Aeginalı Paulus’un Epitome adlı eserinde hamile bakımı ve pediyatri üzerine

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.70, pp.5-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Dünyasında Hekim Andı Uygulaması Ve Hipokrat Andı nın İzleri

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.6, pp.137-149, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bilim Ahlakı La Morale de la Science

Türkiye Biyoetik Dergisi, vol.1, pp.223-224, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kanserli Hasta ve Etik Bakış Açısı

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, vol.7, pp.89-98, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sînâ nın El Kânûn Fî t Tıbb Adlı Eserinde Geriatri ile Ilgili Bölümler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.63, pp.41-47, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Efesli Rufus un Nöroanatomi Çalışmaları

Türk Nöroşirürji Dergisi, vol.20, pp.64-69, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters