Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ETHICS IN GERIATRIC MEDICINE RESEARCH

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.17, no.2, pp.188-195, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ANALYSIS OF THE NEW REGULATORY BIOETHICAL REVIEW FRAMEWORK FOR CLINICAL TRIALS IN TURKEY

REVISTA ROMANA DE BIOETICA, vol.12, no.1, pp.5-14, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İnsan Katılımcıların Yer Aldığı Biyotıp Araştırmalarında Aydınlatılmış Onam İÇin Anahtar

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, vol.1, pp.31-40, 2018 (Other Refereed National Journals)

Aeginalı Paulus’un Epitome adlı eserinde hamile bakımı ve pediyatri üzerine

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.70, pp.5-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

İslam Dünyasında Hekim Andı Uygulaması Ve Hipokrat Andı nın İzleri

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.6, pp.137-149, 2016 (Other Refereed National Journals)

Juridical Expertise on Gynecology and Obstetrics Lawsuits The Higher Council of Health Of Turkey

Revista Romana De Bioetica, vol.13, pp.216-320, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilim Ahlakı La Morale de la Science

Türkiye Biyoetik Dergisi, vol.1, pp.223-224, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kanserli Hasta ve Etik Bakış Açısı

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, vol.7, pp.89-98, 2014 (Other Refereed National Journals)

İbn Sînâ nın El Kânûn Fî t Tıbb Adlı Eserinde Geriatri ile Ilgili Bölümler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.63, pp.41-47, 2010 (Other Refereed National Journals)

Efesli Rufus un Nöroanatomi Çalışmaları

Türk Nöroşirürji Dergisi, vol.20, pp.64-69, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hekim Hayreddin in Hulâsatü t Tıbb Adlı Eserinde Tıbbi Deontoloji ve Nöroanatomi Ile Ilgili Bölümler

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, vol.2, pp.45-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıp Etiği Seçmeli Stajları Eğitim Programları ve Öğrenci Rehberlerinin Geliştirilmesi

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 09 May 2018, pp.191-192

Tıp Fakültesine Başlarken: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliği Öğreniyorum Programı

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.45-46

Eski Dünya’dan İzole Bir Uygarlık,Maya Medeniyeti’nde Tıp

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Turkey, 15 - 18 May 2017

Books & Book Chapters