Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of risk aversion in public goods dilemmas with environmental uncertainty: an experimental analysis

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.26, sa.17, ss.1434-1438, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of a social discount rate for Turkey

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, cilt.67, ss.78-85, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Social Discount Rates for Six Transition Countries

EKONOMICKY CASOPIS, cilt.67, sa.6, ss.629-646, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An experimental analysis of moral self-regulation

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.25, sa.12, ss.857-861, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Economics of Obesity and The Role of Government in Obesity Prevention: The Turkish Case

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.29, sa.334, ss.29-58, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INCOME HETEROGENEITY IN THE VOLUNTARY PROVISION OF DYNAMIC PUBLIC GOODS

PACIFIC ECONOMIC REVIEW, cilt.17, sa.5, ss.693-707, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Internal and external validity in experimental economics: A review on the methodology

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.26, sa.306, ss.25-51, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Evolution of Tax Morale in Turkey

Journal of Economy Culture and Society, sa.62, ss.145-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Umutsuzluk Ölümleri ve Kapitalizmin Geleceği

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.129-142, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Deneysel İktisatta Ödül Mekanizmasının Rolü: Parasal Teşvik ve Ders Notu Karşılaştırması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.55, sa.636, ss.37-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdare- Mükellef İlişkilerinin Vergi Uyum Üzerine Etkileri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.105-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşitsizliğin Bedeli Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor

Ekonomik Yaklaşım, cilt.27, ss.223-235, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coase Teoremine Alternatif Bakış

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.53, ss.9-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.15, sa.1, ss.9-18, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Structure of the Creative and Cultural Sectors in Turkey

MALIYE DERGISI, sa.166, ss.195-220, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı

MALIYE DERGISI, cilt.166, ss.195-220, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Mahkemesi nin mali güç ilkesine yaklaşımına iktisadi bakış

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.273-286, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Moving Decisions in an Enhanced Tiebout Model for Majority Voting

The Empirical Economics Letters, cilt.12, sa.8, ss.895-899, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Mahkemesi’nin Mali Güç İlkesine Yaklaşımına İktisadi Bakış

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.273-286, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Shadow economy and public debt sustainability in Turkey

Economic Annals, cilt.52, sa.173, ss.85-104, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Risks and Public Goods Contributions

Workshop on Experimental and Behavioral Economics at UCSC, Santa Cruz., California, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Nisan 2018

Constructing mediterranean creativity Cultural and creative industries in Turkey Italy and Spain

The Regional Studies Association European Conference “Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories”, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2014

A Classroom Experiment on the Efficiency-enhancing Property of a Tiebout System: A Replication Study from Turkey

3rd Annual American Economic Association Conference on Teaching and Research in Economic Education, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

A Survey of Game Theory Applications in Turkey

Game Theory: Breakthrougs in Theory and Practice, , Editör, IGI GLOBAL, 2018 identifier

Freudyen İktisat

Efil Yayınevi, Ankara, 2017

Las Industiras Cretivas en la Region del Mediterraneo

La Economia de las Actividades Cretivas: Una Perspectiva desde Espana y Mexico, J. R. Cuadraro-Roura, M. V. Lopez, Editör, CRIM-UNAM/Universidad de ALcala, 2017