Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KARAVELYAN EXCAVATIONS WITHIN THE ILISU PROJECT

Anadolu, cilt.45, ss.197-209, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köşk Höyük Kazılarında bulunan Bir Grup Sayaç (Jeton/Token) Hakkında Değerlendirme

Anadolu, cilt.3, ss.317-334, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halaf: Mezopotamya’xxnın ”gizemli” Neolitik Seramiği

Azerbaijan Arcahaeology, cilt.21, ss.55-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yukarı Mezopotamya'nın İlk Boyalı Çanak-Çömlekleri: Hassuna, Samarra ve Halaf, Yeni Yorumlar ve Yaklaşımlar, Bölüm 2: Halaf

Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.81-100, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Domuztepe’xxde ”Hayat Ağacı” Bezekli Kaplar

Aktüel Arkeoloji, ss.48-49, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Domuztepe

Aktüel Arkeoloji, ss.44-47, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Domuztepe 2014 Yılı Kazılarının İlk Sonuçları

Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.57-81, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yukarı Mezopotamya Geç Neolitiğinde (Hassuna, Samarra, Halaf) Terminoloji ve Kronoloji Sorunları

Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.89-112, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halil Tekin

Arkeo Atlas, ss.62-69, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Karavelyan: Diyarbakır’da Bir Halaf Yerleşimi

Aktüel Arkeoloji, ss.42-44, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemi Use 2008 Yılı Kazılarında Keşfedilen Geç Assur Dönemi Mezarları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, cilt.26, ss.193-211, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatay Oluk Bezekli Bir Seramik Grubunun Ele Geçtiği Yeni Bir Merkez Hakemi Use

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.151-172, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Buluntuların Işığı Altında Andolu da Hassuna ve Samarra Seramiğinin Yayılımı Üzerine Bir Gözlem

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.183-202, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Buluntuların Işığı Altında Anadolu’da Hassuna ve Samarra Seramiğinin Yayılımı Üzerine Bir Gözlem

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.183-202, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yukarı Dicle Vadisi’nde Bir Hassuna/Samarra Yerleşimi: Hakemi Use

ANADOLU, ss.263-273, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vorläufiger Bericht über die auf dem Oylum Höyük.

Istanbuler Mitteliungen, cilt.47, ss.39-90, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vorleafiger Bericht über die Ausgrabungen auf dem Oylum Höyük

Istanbuler Mitteilungen, ss.39-90, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Domuztepe 2017 Kazılarının İlk Ön Raporu

40. Uluslararası Kazı, Araşatırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2017, cilt.2, ss.239-252

Geç Neolitik Dönemde MÖ 7000 5000 Diyarbakır

1. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.89-101

Domuztepe 2016 Kazılarının İlk Ön Raporu

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

Domuztepe Türkiye Doğu Akdenizinde Bir mezopotamya Geç neolitik yerleşimi

38. Uluslararası Kazı, aaraştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.179-190

The Life Style of Hakemi Use in the Late Neolithic

From Bone to Diet, Interpreting the Dietary Habits of the Past People, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Mart 2016

Domuztepe Kazılarının ve Türkiye Doğu Akdenizi Prehistoryasına Katkıları

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Perşembe Konferansları, Ankara, Türkiye, 10 Mart 2016

Mezopotamya Arkeolojisinde Kalkolitik Terimi ve Yarattığı Sorunlar Üzerine Bazı Düşünceler

Öncülü ve Ardılı ile Neolitiği Anlamak, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2016

Kahramanmaraş ta Bir Mezopotamya Geç Neolitik Yerleşimi Domuztepe 2014

37.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

Yukarı Mezopotamya Geç Neolitiğinde Hassuna Samarra Halaf Terminoloji ve Kronoloji Sorunları

Anadolu Prehistoryası Terminoloji-Kronoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mart 2014, cilt.1, ss.89-112

Domuztepe de Kahramanmaraş Yeni Kazılar

36.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2014

Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Üzerine Genel Değerlendirme

2. Uluslararası Ilusu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2013

Hakemi Use de Son Kazı Sezonu Genel Değerlendirme

35. Uluslararası kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013

Karavelyan da Son Kazı Sezonu Genel Değerlendirme

35. Uluslarası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013

Pottery Neolithic of Turkish Eastern Mediterranean

17th Symposium on Mediterranean Archaeology, Moskva, Rusya, 25 - 27 Nisan 2013

Yukarı Dicle Vadisi ndeki Bir Erken Halaf Yerleşiminde Yeni Keşifler Karavelyan 2011

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2012

Yukarı Dicle Vadisi ndeki Bir Hassuna Samarra yerleşiminde Yeni keşifler Hakemi Use 2011

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2012

Late Neolithic Painted Pottery Traditions on the Upper Tigris Valley

Painting Pots-Painting People. Invesitigating Decorated Ceramic from the Late Neolithic Near East, Brno/Rejviz, Çek Cumhuriyeti, 27 - 30 Ocak 2012

Ilısu Seramikli Neolitik Yerleşimleri

1. Uluslararası Ilısu barajı Arkeoloji Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011

Karavelyan New discoveries on a Halafian site on the Upper Tigris region south eastern Turkey

15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Catania, İtalya, 3 - 05 Mart 2011

The Late Neolithic Burial Customs from the Excavations at Hakemi Use and Karavelyan

Burial Customs in Prehistoric West Asia, Tsukuba, Japonya, 16 Ocak 2011

Diyarbakır da Bir Hassuna Samarra Yerleşimi Hakemi Use 2009 Yılı Kazıları

32. Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, cilt.2, ss.364-373

Diyarbakır da Bir Halaf Yerleşimi Karavelyan Hınçıka 2009 Yılı Kazıları

32. Uluslararası Kazı, Aaraştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, cilt.2, ss.350-363

Karavelyan A New Halafian Site in Southeastern Anatolia

14th Symposium of the Mediterranean Archaeology, Kiev, Ukrayna, 23 - 25 Nisan 2010 identifier identifier identifier

New discoveries on a Hassuna Samarran site on the Upper Tigris region Hakemi Use

Proceeding of the 6th International Congress on the Archaeology of the Near East, Roma, İtalya, 5 - 10 Mayıs 2008, cilt.1, ss.685-696

Hakemi Use Diyarbakır 2008 Yılı Kazıları

31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2009, cilt.2, ss.35-50

Hakemi Use: A newly established site dating to theHassuna/Samarra period in Southeastern Anatolia

5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Madrid, İspanya, 3 - 08 Nisan 2006, ss.271-284

The Late Neolithic pottery tradition of SoutheasternAnatolia and its vicinity

5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Madrid, İspanya, 3 - 08 Nisan 2006, cilt.3, ss.253-267

Hakemi Use Diyarbakır 2007 Kazıları

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2008, cilt.1, ss.411-422

Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Yerleşmeleri Yüzey Araştırması 2007

26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2008, cilt.1, ss.279-288

Hakemi Diyarbakır 2006 Yılı Kazıları

29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2007, cilt.1, ss.1-10

Hakemi Use Diyarbakır 2005 Yılı Kazıları

28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2006, cilt.1, ss.357-374

Hakemi Use Diyarbakır 2004 Kazıları

27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2005, cilt.1, ss.289-296

Hakemi Use Diyarbakır 2002 Yılı Kazıları

25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2003, cilt.1, ss.273-278

Oylum Höyük 1995 Kazıları

18. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 1996, cilt.1, ss.189-199

Kitap & Kitap Bölümleri

Madeni Eser Tipolojisi

Bilgin Kültür Sanat, Ankara, 2018

Hakemi Use: A Neo-Assyrian Village Settlement in the Upper Tigris valley

The Assyrians Kingdom of the God Assur from Tigris to Taurus, Köroğlu, K.-Adalı, S. F., Editör, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.420-435, 2018

Hakemi Use: Yukarı Dicle Vadisi’xxnde Bir Yeni Assur Köy Yerleşimi-Hakemi Use: A Neo-Assyrian Village Settlement in the Upper Tigris Valley

Assurluler Dicle’xxden Toroslar’xxa Tanrı Assur’xxun KrallığıThe Assyrians Kingdom of the God Assur from Tigris to Taurus, Kemalettin Köroğlu - SelimFerruh Adalı, Editör, Yapı Kredi, İstanbul, ss.420-435, 2018

Tarihöncesinde Mezopotamya

Bilgin Kültür Sanat yayınları, Ankara, 2017

Late Neolithic Pottery Traditions on the Upper Tigris Valley

Painting Pots-Painting People, Walter Cruells-Inna Mateiciucova-Olivier Nieuwenhuyse, Editör, Oxbow Books , Oxford, ss.107-114, 2017

Hakemi Use’den Bir Pintadera

Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde, Aliye Öztan’a Armağan, S. Özkan, H. Hüryılmaz ve A. Türker, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.231-238, 2017

The State of the Late Neolithic Pottery of Domuztepe in the Turkish Eastern Mediterranean

Origini Prehistory and Protohisty of Ancient Civilization, Frangipane M., Editör, Gangemı Edıtore S P A, Pıazza San Pantaleo 4, Roma, 00186, Addison-Wesley Italia Editoriale S.R.L., Rome, ss.31-51, 2016

Karavelyan'dan Bir Halaf Mezarı

Armizzi Engin Özgen e armağan, Atilla Engin, Barbara Helwing, Bora Uysal, Editör, Asitan Kitap, Ankara, ss.247-252, 2014

Hakemi Use Kazıları

Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Editör, Tc Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Diyarbakır, ss.115-134, 2013

Hakemi use Kazıları

Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004 2008 Çalışmaları/The Ilısu Dam Project and HEP Project Excavations. Seasons 2004-2008, Kültür ve Turzim Bakanlığı, Editör, Pasifik Ofset, Diyarbakır, ss.103-134, 2013

The Contribution of Hakemi Use to the Upper Mesopotamia

Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, O. P. Niuewenhuyse,R. Bernbeck,P. M. M. G. Akkermans,J. Rogasch, Editör, Brepols Publishers , Tournai, ss.493-502, 2013

Hakemi Use, a new discovered Late Neolithic site in southeastern Anatolia.

The Neolithic of Turkey, Mehmet Özdoğan,Nezih Başgelen,Peter Kuniholm, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.151-172, 2011

Hakemi Use 2002 Yılı Kazıları

Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, Numan Tuna,Owen Doonan, Editör, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, ss.571-621, 2011

Hakemi Use: Güneydoğu Anadolu'da Son Neolitik Döneme Ait Yeni Bir Merkez

Türkiye de Neolitik Dönem, Mehmet Özdoğan,Nezih Başgelen, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.47-56, 2007

Hakemi Use kazısında Ele Geçen Kilden Bir Hassuna Figürini

Hayat Erkanal a Armağan, Armağan Erkanal, Engin Özgen, Sevinç Günel, Tuba Ökse, Halime Hüryılmaz, Editör, Homer Kitabevi, İstanbul, ss.717-722, 2006

Hakemi Use 2001 Yılı Kazısı İlk Sonuçları

Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Arcaheological Heritage of Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2001, Numan Tuna, Jean Greenhalgh, Jale velibeyoğlu, Editör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, ss.425-462, 2004