Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1998 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilimdalı, Türkiye

 • 1988 - 1991 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilimdalı, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilimdalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Oylum Höyük buluntularının ışığı altında Erken Tunç Çağı'nda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin madeni eserleri

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 1991 Yüksek Lisans

  Baz Koleksiyonu Madeni Eserleri

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü