Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hakemi Use Excavations within the Ilısu Project

Anadolu , no.46, pp.147-165, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

KARAVELYAN EXCAVATIONS WITHIN THE ILISU PROJECT

Anadolu , vol.45, pp.197-209, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Domuztepe

Aktüel Arkeoloji , pp.44-47, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Halil Tekin

Arkeo Atlas , no.8, pp.62-69, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Domuztepe 2021 Kazıları

42. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2022

Clay vessel as a concept of a house in the Neolithic Near East and South Caucasus (technological aspect)

the International Conference "Archaeological Study of Cultural Connections between the Population of the Central Caucasus and Iran in the Stone Age", Moscow, Russia, 29 April 2022, pp.2-3

Göbekli Tepe’den Sonra Neler Oldu? Bölgenin Geç Neolitik Dönem (MÖ 7.000-5.000) Yerleşmeleri Hakkında Genel Değerlendirme

Uluslararası Göbekli Tepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 November 2019

Geç Neolitik Dönemde Türkiye Doğu Akdenizinin Yakın Doğu’daki Konumu

Kültürer Arası Etkileşim, Sınırlar-Rotalar- Sosyo-Ekonomik Dinamikler, Ankara, Turkey, 14 - 15 November 2019

Domuztepe 2018 Kazılarının İlk Sonuçları

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019

Domuztepe 2017 Kazılarının İlk Ön Raporu

40. Uluslararası Kazı, Araşatırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2017, vol.2, pp.239-252

Narattive Scences on the Late Neolithic Pottery of Domuztepe

Third International Workshop on Ceramics From The Late Neolithic Near East, Antalya, Turkey, 7 - 09 March 2019

Geç Neolitik Dönemde MÖ 7000 5000 Diyarbakır

1. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.89-101

Domuztepe 2016 Kazılarının İlk Ön Raporu

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017

Domuztepe Türkiye Doğu Akdenizinde Bir mezopotamya Geç neolitik yerleşimi

38. Uluslararası Kazı, aaraştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.1, pp.179-190

The Life Style of Hakemi Use in the Late Neolithic

From Bone to Diet, Interpreting the Dietary Habits of the Past People, Ankara, Turkey, 16 - 17 March 2016

Domuztepe Kazılarının ve Türkiye Doğu Akdenizi Prehistoryasına Katkıları

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Perşembe Konferansları, Ankara, Turkey, 10 March 2016

Mezopotamya Arkeolojisinde Kalkolitik Terimi ve Yarattığı Sorunlar Üzerine Bazı Düşünceler

Öncülü ve Ardılı ile Neolitiği Anlamak, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2016

Kahramanmaraş ta Bir Mezopotamya Geç Neolitik Yerleşimi Domuztepe 2014

37.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015

Yukarı Mezopotamya Geç Neolitiğinde Hassuna Samarra Halaf Terminoloji ve Kronoloji Sorunları

Anadolu Prehistoryası Terminoloji-Kronoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı, Ankara, Turkey, 17 - 19 March 2014, vol.1, pp.89-112

Domuztepe de Kahramanmaraş Yeni Kazılar

36.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014

Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Üzerine Genel Değerlendirme

2. Uluslararası Ilusu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, Siirt, Turkey, 7 - 10 October 2013

Hakemi Use de Son Kazı Sezonu Genel Değerlendirme

35. Uluslararası kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013

Karavelyan da Son Kazı Sezonu Genel Değerlendirme

35. Uluslarası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013

Pottery Neolithic of Turkish Eastern Mediterranean

17th Symposium on Mediterranean Archaeology, Moskva, Russia, 25 - 27 April 2013

Yukarı Dicle Vadisi ndeki Bir Erken Halaf Yerleşiminde Yeni Keşifler Karavelyan 2011

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012

Yukarı Dicle Vadisi ndeki Bir Hassuna Samarra yerleşiminde Yeni keşifler Hakemi Use 2011

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012

Late Neolithic Painted Pottery Traditions on the Upper Tigris Valley

Painting Pots-Painting People. Invesitigating Decorated Ceramic from the Late Neolithic Near East, Brno/Rejviz, Czech Republic, 27 - 30 January 2012

Ilısu Seramikli Neolitik Yerleşimleri

1. Uluslararası Ilısu barajı Arkeoloji Sempozyumu, Mardin, Turkey, 19 - 22 October 2011

Karavelyan New discoveries on a Halafian site on the Upper Tigris region south eastern Turkey

15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Catania, Italy, 3 - 05 March 2011

The Late Neolithic Burial Customs from the Excavations at Hakemi Use and Karavelyan

Burial Customs in Prehistoric West Asia, Tsukuba, Japan, 16 January 2011

Diyarbakır da Bir Halaf Yerleşimi Karavelyan Hınçıka 2009 Yılı Kazıları

32. Uluslararası Kazı, Aaraştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.2, pp.350-363

Diyarbakır da Bir Hassuna Samarra Yerleşimi Hakemi Use 2009 Yılı Kazıları

32. Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.2, pp.364-373

Karavelyan A New Halafian Site in Southeastern Anatolia

14th Symposium of the Mediterranean Archaeology, Kiev, Ukraine, 23 - 25 April 2010 Creative Commons License identifier identifier identifier

New discoveries on a Hassuna Samarran site on the Upper Tigris region Hakemi Use

Proceeding of the 6th International Congress on the Archaeology of the Near East, Roma, Italy, 5 - 10 May 2008, vol.1, pp.685-696

Hakemi Use Diyarbakır 2008 Yılı Kazıları

31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.2, pp.35-50

The Late Neolithic pottery tradition of SoutheasternAnatolia and its vicinity

5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Madrid, Spain, 3 - 08 April 2006, vol.3, pp.253-267

Hakemi Use: A newly established site dating to theHassuna/Samarra period in Southeastern Anatolia

5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Madrid, Spain, 3 - 08 April 2006, pp.271-284

Hakemi Use Diyarbakır 2007 Kazıları

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.1, pp.411-422

Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Yerleşmeleri Yüzey Araştırması 2007

26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.1, pp.279-288

Hakemi Diyarbakır 2006 Yılı Kazıları

29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May - 01 June 2007, vol.1, pp.1-10

Hakemi Use Diyarbakır 2005 Yılı Kazıları

28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometeri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 29 May - 02 June 2006, vol.1, pp.357-374

Hakemi Use Diyarbakır 2004 Kazıları

27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 May - 03 June 2005, vol.1, pp.289-296

Hakemi Use Diyarbakır 2002 Yılı Kazıları

25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003, vol.1, pp.273-278

Oylum Höyük 1995 Kazıları

18. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 1996, vol.1, pp.189-199

Books & Book Chapters

An Apsidal Building from the Early Halafian Period by Karavelyan

in: Studies in Honour of Prof. Dr. Halime Hüryılmaz Living the Aegean spirit, A. Aykurt,H. Tekin,Ş. Aydıngün,T. Zimmermann,H. Aydıngün,S. Gedik-Zimmermann, Editor, Bilgin Kültür Sanat yayınevi, Ankara, pp.347-358, 2023

Tarihöncesinde Türkiye'de Neler Oldu?

Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2022

2019-2020 Kazı Çalışmaları

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, 2022

Bir Yeni Assur Köy Yerleşimi: Hakemi Use

in: Anadolu'da Assurlular, Dicle'den Toroslara Tanrı Assur'un Devleti, Köroğlu, K., F. S. Adalı, Editor, Yapı Kredi, İstanbul, pp.382-397, 2020

An overview of potsherds with building and tree depictions recovered in Domuztepe

in: Pathways through Arslantepe, Essays in Honour of Marcella Frangipane, Balossi-Restelli, F., A. Carderelli, G. M. di Nocera, L. Manzanilla, L. Mori, G. Palumbi, H. Pittman, Editor, Universita di Roma and Edizioni Sette Cita, Roma, pp.679-686, 2020

Madeni Eser Tipolojisi

Bilgin Kültür Sanat, Ankara, 2018

Hakemi Use: A Neo-Assyrian Village Settlement in the Upper Tigris valley

in: The Assyrians Kingdom of the God Assur from Tigris to Taurus, Köroğlu, K.-Adalı, S. F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.420-435, 2018

Hakemi Use: Yukarı Dicle Vadisi’xxnde Bir Yeni Assur Köy Yerleşimi-Hakemi Use: A Neo-Assyrian Village Settlement in the Upper Tigris Valley

in: Assurluler Dicle’xxden Toroslar’xxa Tanrı Assur’xxun KrallığıThe Assyrians Kingdom of the God Assur from Tigris to Taurus, Kemalettin Köroğlu - SelimFerruh Adalı, Editor, Yapı Kredi, İstanbul, pp.420-435, 2018

Tarihöncesinde Mezopotamya

Bilgin Kültür Sanat yayınları, Ankara, 2017

Hakemi Use’den Bir Pintadera

in: Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde, Aliye Öztan’a Armağan, S. Özkan, H. Hüryılmaz ve A. Türker, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.231-238, 2017

Late Neolithic Pottery Traditions on the Upper Tigris Valley

in: Painting Pots-Painting People, Walter Cruells-Inna Mateiciucova-Olivier Nieuwenhuyse, Editor, Oxbow Books , Oxford, pp.107-114, 2017 Sustainable Development

The State of the Late Neolithic Pottery of Domuztepe in the Turkish Eastern Mediterranean

in: Origini Prehistory and Protohisty of Ancient Civilization, Frangipane M., Editor, Gangemı Edıtore S P A, Pıazza San Pantaleo 4, Roma, 00186, Addison-Wesley Italia Editoriale S.R.L., Rome, pp.31-51, 2016

Karavelyan'dan Bir Halaf Mezarı

in: Armizzi Engin Özgen e armağan, Atilla Engin, Barbara Helwing, Bora Uysal, Editor, Asitan Kitap, Ankara, pp.247-252, 2014

Hakemi Use Kazıları

in: Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Editor, Tc Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Diyarbakır, pp.115-134, 2013

Hakemi use Kazıları

in: Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004 2008 Çalışmaları/The Ilısu Dam Project and HEP Project Excavations. Seasons 2004-2008, Kültür ve Turzim Bakanlığı, Editor, Pasifik Ofset, Diyarbakır, pp.103-134, 2013

The Contribution of Hakemi Use to the Upper Mesopotamia

in: Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, O. P. Niuewenhuyse,R. Bernbeck,P. M. M. G. Akkermans,J. Rogasch, Editor, Brepols Publishers , Tournai, pp.493-502, 2013

Hakemi Use, a new discovered Late Neolithic site in southeastern Anatolia.

in: The Neolithic of Turkey, Mehmet Özdoğan,Nezih Başgelen,Peter Kuniholm, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.151-172, 2011

Hakemi Use 2002 Yılı Kazıları

in: Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, Numan Tuna,Owen Doonan, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.571-621, 2011

Hakemi Use: Güneydoğu Anadolu'da Son Neolitik Döneme Ait Yeni Bir Merkez

in: Türkiye de Neolitik Dönem, Mehmet Özdoğan,Nezih Başgelen, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.47-56, 2007

Hakemi Use kazısında Ele Geçen Kilden Bir Hassuna Figürini

in: Hayat Erkanal a Armağan, Armağan Erkanal, Engin Özgen, Sevinç Günel, Tuba Ökse, Halime Hüryılmaz, Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.717-722, 2006

Hakemi Use 2001 Yılı Kazısı İlk Sonuçları

in: Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Arcaheological Heritage of Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2001, Numan Tuna, Jean Greenhalgh, Jale velibeyoğlu, Editor, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, pp.425-462, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.145-148, 2019

Metrics

Publication

91

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals