Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Çevresel Risk Değerlendirmesi

  • Çevre Yönetimi

  • Mühendislik ve Teknoloji