Türkiye’de Hızlı Kentleşen 10 İlin Kentleşme Seviyesi Tespiti Çalışması


REÇBER N., ŞENGÜL H.

SOSYOEKONOMİ, cilt.26, ss.49-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)