Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Kazası Sonucu El Yaralanması ile Başvuran Hastaların Demografik Verilerinin ve Klinik Bulgularının İncelenmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022

Üst Ekstremite Yüksek Seviyeli Sinir Yaralanmalarında Erken ve Geç Rekonstruksiyonun Sonuçları: Retrospektif Klinik Bir Çalışma

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022

Zone 2 Ekstansör Tendon Defektlerinin Turn-down Flep ile Onarılması: Yeni bir Teknik

9. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi / 2. Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 May 2022

Flepler

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çevrimiçi, Turkey, 16 November 2020 - 20 November 2021

Piyopagus Yapışık İkizlerinin Cerrahi Ayrılması: Multidisipliner Yaklaşım

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021

Plastik cerrahi acillerinde değerlendirilen travma hastaların epidemiyolojik ve demografik özellikleri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2021

El Bileğinin Kombine Damar, Sinir ve Tendon Yaralanmaları:Multidisipliner Tedavi ve Fonksiyonel Sonuçları

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021

Frontal Sinir Kesilerine Cerrahi Yaklaşımlar

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021

Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodunun Boyutu ve Malignitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021

Zorlu olgularda skalp ve kraniyum rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 10 December - 14 November 2021

Malign melanomda sentinel lenf nodunun boyutu ve malignitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Turkey, 10 November 2021

Yüksek Seviyeli Pediatrik ReplantasyonunUzun Dönemde Cerrahi Yönetimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Elde Cıva Enjeksiyonu YaralanmasınınYönetimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Majör ekstremite replantasyonları

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Başparmak Defektlerinde İyi BirAlternatif: Birinci Dorsal Metakarpal ArterFlebi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Elde Penetran Tığ YaralanmasındaAnterograd İlerletme: Olgu Sunumu

TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Kompozit skalp ve kraniyum defektlerinin rekonstrüksiyonunda serbest fasyokütan ve muskülokütan fleplerin karşılaştırılması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

Basınçlı Su Yaralanması Sonrası OluşanSol El 1.Web Kontraktürünün Radial ArterPerforatör Flebi ile Açılması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

Konjenital Tibia Psödoartrozunun SerbestFibula Flebi ile Tedavisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

Üst Ekstremitenin Nadir GörülenYumuşak Doku Tümörü, PerinöromaGüncel Bir Bakış

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

Comparison of reconstruction of extensive scalp and craniectomy defects with fasciocutaneous and musculocutaneous flaps

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), 9 - 13 May 2018

Groin and thigh reconstruction with rectus abdominis muscle flaps

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), 9 - 13 May 2018

Evaluation of Congenital Hand Anomalies with Oberg-Manske-Tonkin's Classification and Comparison with Swanson Classification

4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Breast reconstruction with free TRAM Flap

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), 9 - 13 May 2018

Üst Ekstremite Embriyolojisi ve Sınıflama, Genel Yaklaşım Prensipleri

12. PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSU, Turkey, 8 - 09 December 2017

Kienböck Hastalığında Lunat Dekompresyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

112 Komuta Merkezi Tarafından Yönetilen Ekstremite Amputasyon Vakalarının Analizİ

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Kasık ve Uyluk Bölgesinin Pediküllü Rektus Abdominis Myokütan Flebi ile Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Random Fleplerin Yaşamsallığını Artıran Yeni Bir Ajanımız Mı Var?

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Vaka Sunumu: Pisiform kemikte anevrizmal kemik kisti

Türk Plastik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Vaka Sunumu: Konjenital Unilateral Üst Ekstremite Muskuler Hipertrofisi’ ne Kombine Tedavi Yaklaşımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Distal Alt Ekstremite Doku Defektlerinde Bipediküllü Flep ile Yara Rekonstrüksiyonu İki Olgunun Sunumu

Ayak Bileği Tam Kat Defektinin Medial Plantar Arter Flebi İle Rekonstrüksiyonu, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Zor Konulan Tanı Parmağın Glomus Tümörü

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Alternatif areola rekonstrüksiyonu Dermaroller ile tatuaj

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Ayak Bileği Tam Kat Defektinin Medial Plantar Arter Flebi İle Rekonstrüksiyonu

Peroneal Arter Perföratörü Bazlı Propellar Flep İle Lateral Malleol Üzeri Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu: Vaka Sunumu, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Peroneal Arter Perforatörü Bazlı Propellar Flep ile Lateral Malleol Üzeri Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu Vaka Sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Melanom dışı malign deri tümörleri

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Proximal Upper Extremity Replantation and Postoperative Management in Pediatric Patients Analysis of 2 Cases

13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Esophageal Reconstruction with Supercharged Colon Transposition Flap

13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Microvascular Tissue Transfers For Maxillary And Anterior Cranial Base Reconstruction

13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Periorbital Bölge Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Melanom disi deri kanseri eksizyonu sonrasi burun rekonstruksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Reduksiyon Mamoplastinin Serum Leptin Seviyesi ve Insulin Direnci Uzerine Etkileri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Trombositten zengin plazma enjeksiyonunun karpal tunel sendromu tedavisinde kullanimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Animal models mimicking maxillofacial disorders

4th Nanomedicine World Congress and 2nd International NanoBioTechnology Symposium (NANOMED 2015 and NANOBIOTECH 2015), Muğla, Turkey, 8 - 12 September 2015

Distal parmak ucu replantasyonu kolaylas tıran teknik Arter anastomozunda polipropilen dikis klavuzlug u ile ven greftli onarım

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Revisiting the Role of the Columellar Strut Graft in Primary Open Approach Rhinoplasty

22nd Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Rio de Janeiro, Brazil, 19 - 22 September 2014

Aesthetic Breast Perception in Turkish Population

The Aesthetic Meeting 2014, San-Francisco, Costa Rica, 24 - 29 April 2014

Toplumumuzdaki Estetik Meme Algısı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Lateroservikal salyangoz Flebi ile Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonu

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2009

Serbest Radial Önkol Flebi İle 3 4 Dudak Rekonstrüksiyonu Olgu Sunumu

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2009

Hiperhomosisteineminin Ratlarda Pediküllü Cilt Fleplerinin Dolaşımına Olan Etkisi

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2009

Kraniofasial Anomalili Hastalarda Görülen İntra ve Ekstrakraniyal Malformasyonlar

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2009

Additional Malformations in Craniofacial Surgery Patients

XIX. Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, 9 - 12 September 2008

Üst Ekstremite Tümörlerinin Analizi

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007

Books & Book Chapters

Uzak Flepler

in: DUDAK VE DAMAK YARIKLARI HACETTEPE EKİP YAKLAŞIMI, Özgür, Fatma Figen, Editor, Hekim Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, Ankara, pp.224-227, 2020

Dudak Damak Yarıklarının Eşlik Ettiği El Anomalileri ve cerrahi Tedavisi

in: DUDAK VE DAMAK YARIKLARI HACETTEPE EKİP YAKLAŞIMI, Özgür, Fatma Figen, Editor, Hekim Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, Ankara, pp.546-555, 2020

Dudak Damak Yarıklarının Embriyolojisi

in: DUDAK VE DAMAK YARIKLARI HACETTEPE EKİP YAKLAŞIMI, Özgür Fatma Figen, Editor, Hekim Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, Ankara, pp.52-55, 2020

Hand Surgery Vs Restorative Medicine

in: Restorative Medicine, Vargel, İbrahim, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, pp.29-43, 2018

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

in: Schwartz Cerrahinin İlkeleri, Özmen, M. Mahir, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.1829-1894, 2016

Brakiyoplasti

in: Plastik Cerrahinin Temelleri, Özgür Figen, Çalış Mert, Editor, Pelikan yayınevi, Ankara, pp.1253-1263, 2016

Ekstansör Tendon Yaralanmaları

in: Plastik Cerrahinin Temelleri, Özgür Figen, Çalış Mert, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.845-854, 2016

Metrics

Publication

143

Citation (WoS)

213

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

223

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals