Rekürren Leiomyosarkomada Ekstremite Koruyucu Cerrahi ve İnterstisyal Brakiterapi Olgu Sunumu


UZUN H., SÖNMEZ E., ŞAFAK T., KEÇİK A.

12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 22 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes