Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Proprioceptive force-reproduction of the rotator cuff in healthy subjects before and after muscle fatigue

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.26, sa.3, ss.175-181, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of different seating equipment on postural control and upper extremity function in children with cerebral palsy.

Prosthetics and orthotics international, cilt.41, ss.85-94, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of hallux valgus deformity on rear foot position, pain, function, and quality of life of women.

Journal of physical therapy science, cilt.28, ss.781-7, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Development of Multidimensional Nil Hallux Valgus Scale: a reliability and validity study.

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, cilt.50, ss.269-76, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halluks valgus açısı ile sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi vefonksiyonel durum arasındaki ilişkinin incelenmesi

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.2, ss.21-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.26, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of dynamic and static stabilization exercises on pain and functionality in chronic low back pain

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.23, sa.2, ss.65-72, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of wrist traction on pain and hand functions in the treatment of carpal tunnel syndrome

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.22, sa.1, ss.3-10, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MENİSKÜS YARALANMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Meni̇sküs Yaralanmasina Sebep Olan Faktörleri̇n incelenmesi̇

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.1029

Menisküs Yaralanmasına Sebep Olan Faktörlerin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Mayıs 2015, cilt.26, ss.119

Halluks valgusta sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi

15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2014, cilt.25, ss.88

Halluks Valgusta Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2014, cilt.25, ss.88

Kitap & Kitap Bölümleri

Section 12:PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE IN MUSCULOSKELETAL DISEASES

PHYSICAL ACTIVITY GUIDE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CHRONIC DISEASES, Elif Nursel Özmert Aynur Ayşe Karaduman Nuray Kanbur, Editör, Ministry of Health Publication, Ankara, ss.217-233, 2019

Klinik ve Fonksiyonel Değerlendirme

Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, : Prof. Dr. Tunay Bayrakçı Volga, Prof. Dr. Yıldız Cemil, Prof. Dr. Erden Zafer, Editör, Pelikan, Ankara, ss.57-73, 2017

Ayak ve Ayakbileği Biyomekaniği ve Yaralanmaları

Fizyoterapi RehabilitasyonOrtopedik Pediatrik Rehabilitasyon, Prof.Dr. Ayşe Karaduman, Prof.Dr. Öznur Tunca Yılmaz, Editör, Hipokrat- Pelikan- Nisan, ss.215-227, 2016