Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Materyal Kullanımı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.54-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçe Dilbilgisi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Kitaplarında miş li Geçmiş Zamanın Üzerine bir Değerlendirme

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Ghent, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015

The Effectiveness Of Visual Materials In Teaching Vocabulary To Deaf Students Of EFL

International Journal of Arts and Sciences, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Mayıs 2014

Teaching Pronunciation by Using Computers

Eighth International Conference onInterdisciplinary Social Sciences, Prag, Çek Cumhuriyeti, 30 Temmuz - 01 Ağustos 2013

Using Visual Materials in Teaching Vocabulary to Hearing Impaired Students

WCCI TURKISH CHAPTER 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Jolly English 4

Lingus Education Group, Ankara, 2016

Work-Notebook 5

Lingus Education Group, Ankara, 2016

An evaluation on How the Reported Past Tense is dealt with in Turkish Grammar Books and Coursebooks Used in Teaching Turkish as a Foreign Language.

1st International Symposium of Twaching Turkish as a Foreign Language, İsmail Güleç,Bekir İnce, Editör, Peter Lang GmbH., Ankara, ss.163-173, 2016

Cute English 3 Vocabulary Book

Birkent Yayınları, Ankara, 2015

Jolly English 5

Lingus Education Group, Ankara, 2015

Ders Planı Hazırlama

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Arif Sarıçoban, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.334-356, 2015

Cute English 3

Lingus Education Group, Ankara, 2014