Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırma A.B.D., Türkiye

 • 2009 - 2014 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilimdalı / İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Yabancı dil olarak Türkçe Öğreten Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları ile Teknoloji Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırma A.B.D.

 • 2014 Yüksek Lisans

  THE EFFECTIVENESS OF VISUAL MATERIALS IN TEACHING VOCABULARY TO DEAF STUDENTS OF EFL

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Using Educational Technology in the English Language Classroom

  Diğer , The American English(AE) E-Teacher Program- Iowa State University

 • 2017Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası

  Mesleki Eğitim , Hacettepe Üniversitesi TÖMER

 • 2011İşaret Dili Kursu

  Yabancı Dil , Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2010Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Semineri

  Proje Yönetimi , Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2010Proje Döngüsü Yönetimi Semineri

  Proje Yönetimi , Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2010e-twinning Tanıtım ve Bilgilendirme Semineri

  Proje Yönetimi , Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2009Course for European Teachers of Special Needs Pupils

  Diğer , International Study Programmes