Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Foucault's Stoicism and Hegel's Critique of the Stoic Point of View in Relation to the Problem of Freedom

SYNTHESIS PHILOSOPHICA, cilt.33, sa.2, ss.539-554, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hegel ve Savaş Söylemi

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, sa.27, ss.87-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger de Sonun Sonluluğun Düşünülmesi

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, sa.30, ss.527-537, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Logos a Karşı Gelişen Hareket Derrida nın Platon u

Özne, cilt.12, sa.24, ss.419-432, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Anomali Olarak Varidat Şeyh Bedreddin in Varidat ının Felsefi Boyutları

Folklor / Edebiyat, cilt.22, sa.85, ss.123-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel and Marx on the Self Realization of Man

Hegel-Jahrbuch, cilt.2015, sa.2, ss.251-255, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Badiou da Sonsuzluk ve Hakikat

Felsefe Logos, cilt.2013, sa.50, ss.85-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel de Gerçekleşme Kavramı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.197-205, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wittgenstein ın Özne Anlayışı

Yeditepe'de Felsefe, cilt.1, sa.8, ss.15-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başlangıca Dönmek Heidegger ve Tarih Sorunu

Felsefe Yazın, sa.15, ss.6-9, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hegel de Düşüncenin Hareketi

Yeditepe'de Felsefe, cilt.1, sa.7, ss.67-79, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinoza ve Hegel de Bilinç

Monokl, cilt.2, ss.271-277, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Konuştum ve Ruhumu Korudum Marx ve Etik Tavır

Felsefe Yazın, sa.13, ss.14-17, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Marx ta İnsanın Yabancılaşması Sorunu

Bibliotech, sa.5, ss.63-65, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Heidegger in Temel Kavramları

Bibliotech, sa.4, ss.82-88, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Spinoza da Özgürlük Zorunluluk Bağlantısı

Yeditepe'de Felsefe, cilt.1, sa.6, ss.176-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman İdealizminde Akıl Tasarımı

bibliotech, sa.1, ss.15-28, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Nietzsche nin Platon Eleştirisi

Bibliotech, sa.3, ss.38-41, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Varlık Sorunu Açısından Aristoteles in Metafiziği ve Heidegger

Yeditepe'de Felsefe, cilt.1, sa.4, ss.8-22, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger in Ontoloji Tarihi nde Kant Felsefesinin Yeri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.165-181, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bunalım ve Felsefenin Sonu Düşüncesi

Yeditepe'de Felsefe, cilt.1, sa.3, ss.258-271, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant ta ve Schopenhauer de Kendinde Şey Ding an sich Kavramı

Kaygı, sa.2, ss.82-88, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Platon’xxda Thumos Savasin Kaynagi Olarak Gorulebilir mi?

V. Uluslararasi Felsefe Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018

Kant as a Philosopher of War and Peace

Uluslararasi Istanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

”On Hegel’s Critique of Stoicism in Relation to the Problem of Freedom and the Current ’Stoic’ Point of View”

VI Congresso Internacional ’xxVerdad y Libertad Hegel y Schelling’xx, Malaga, İspanya, 18 - 20 Eylül 2017

Hegel de Yoksulluk Sorunu

IV. Uluslararası Felsefe Kongresi Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Bursa, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.139-142

Kitap & Kitap Bölümleri

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Siyaset Felsefesi Tarihi, Ahu Tunçel-Kurtul Gülenç, Editör, DoğuBatı Yayınevi, İstanbul, ss.438-457, 2017

Hegel'in Anaksimandros Okuması

Miletli Filozoflar Thales Anaksimandros ve Anaksimenes, A. Kadir Çüçen-Harun Tepe, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss.151-162, 2015

Şeyh Bedreddin'i Spinoza İle Okumak

Spinoza İle Karşılaşmalar, Güçlü Ateşoğlu-Eylem Canaslan, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.255-265, 2015

Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık

Barışın Felsefesi 200 Ölüm Yılında Kant, İoanna Kuçuradi, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, ss.85-118, 2006

Kültürlerarası Tartışmada İnsan Hakları

Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye de ve Dünyada İnsan Hakları, Kuçuradi, İ.-Peker, B., Editör, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, ss.126-155, 2004

Etik ve Hekimlik Sanatı

Etik ve Meslek Etikleri, Harun Tepe, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, ss.35-51, 2000