Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Hegel ve Savaş Söylemi

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, no.27, pp.87-98, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Heidegger de Sonun Sonluluğun Düşünülmesi

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.30, pp.527-537, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Logos a Karşı Gelişen Hareket Derrida nın Platon u

Özne, vol.12, no.24, pp.419-432, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Anomali Olarak Varidat Şeyh Bedreddin in Varidat ının Felsefi Boyutları

Folklor / Edebiyat, vol.22, no.85, pp.123-140, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hegel and Marx on the Self Realization of Man

Hegel-Jahrbuch, vol.2015, no.2, pp.251-255, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Badiou da Sonsuzluk ve Hakikat

Felsefe Logos, vol.2013, no.50, pp.85-94, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hegel de Gerçekleşme Kavramı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.197-205, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Wittgenstein ın Özne Anlayışı

Yeditepe'de Felsefe, vol.1, no.8, pp.15-24, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başlangıca Dönmek Heidegger ve Tarih Sorunu

Felsefe Yazın, no.15, pp.6-9, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Hegel de Düşüncenin Hareketi

Yeditepe'de Felsefe, vol.1, no.7, pp.67-79, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spinoza ve Hegel de Bilinç

Monokl, vol.2, pp.271-277, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Konuştum ve Ruhumu Korudum Marx ve Etik Tavır

Felsefe Yazın, no.13, pp.14-17, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Marx ta İnsanın Yabancılaşması Sorunu

Bibliotech, no.5, pp.63-65, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Heidegger in Temel Kavramları

Bibliotech, no.4, pp.82-88, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Spinoza da Özgürlük Zorunluluk Bağlantısı

Yeditepe'de Felsefe, vol.1, no.6, pp.176-188, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alman İdealizminde Akıl Tasarımı

bibliotech, no.1, pp.15-28, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Nietzsche nin Platon Eleştirisi

Bibliotech, no.3, pp.38-41, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Varlık Sorunu Açısından Aristoteles in Metafiziği ve Heidegger

Yeditepe'de Felsefe, vol.1, no.4, pp.8-22, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Heidegger in Ontoloji Tarihi nde Kant Felsefesinin Yeri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.165-181, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bunalım ve Felsefenin Sonu Düşüncesi

Yeditepe'de Felsefe, vol.1, no.3, pp.258-271, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kant ta ve Schopenhauer de Kendinde Şey Ding an sich Kavramı

Kaygı, no.2, pp.82-88, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Platon’xxda Thumos Savasin Kaynagi Olarak Gorulebilir mi?

V. Uluslararasi Felsefe Kongresi, 11 - 13 October 2018

Kant as a Philosopher of War and Peace

Uluslararasi Istanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018

”On Hegel’s Critique of Stoicism in Relation to the Problem of Freedom and the Current ’Stoic’ Point of View”

VI Congresso Internacional ’xxVerdad y Libertad Hegel y Schelling’xx, Malaga, Spain, 18 - 20 September 2017

Hegel de Yoksulluk Sorunu

IV. Uluslararası Felsefe Kongresi Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.139-142

Books & Book Chapters

Belleğin İlacı: Söz-Yazı İlişkisi Bağlamında Belleğin Koru(n)ması / Sakla(n)ası ve Bir Örnek Olarak Depegöz Mitosu

in: Kültürel Bellek 2016, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.501-514, 2019

Friedrich Wilhelm Nietzsche

in: Siyaset Felsefesi Tarihi, Ahu Tunçel-Kurtul Gülenç, Editor, DoğuBatı Yayınevi, İstanbul, pp.438-457, 2017

Hegel'in Anaksimandros Okuması

in: Miletli Filozoflar Thales Anaksimandros ve Anaksimenes, A. Kadir Çüçen-Harun Tepe, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.151-162, 2015

Şeyh Bedreddin'i Spinoza İle Okumak

in: Spinoza İle Karşılaşmalar, Güçlü Ateşoğlu-Eylem Canaslan, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.255-265, 2015

Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık

in: Barışın Felsefesi 200 Ölüm Yılında Kant, İoanna Kuçuradi, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, pp.85-118, 2006

Kültürlerarası Tartışmada İnsan Hakları

in: Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye de ve Dünyada İnsan Hakları, Kuçuradi, İ.-Peker, B., Editor, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, pp.126-155, 2004

Etik ve Hekimlik Sanatı

in: Etik ve Meslek Etikleri, Harun Tepe, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, pp.35-51, 2000