Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Atatürk Döneminde (1923-1930) Türkiye Ekonomisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.44, pp.222-236, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Second Group in the First Turkish Grand National Assemblıy

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.4, pp.1574-1591, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Namık Kemal ve Hürriyet Fikri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.515-535, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Views of elementary education students at tertiary level about the methods and techniques used in Atatürk’s principles and revolution course

International Online Journal of Education andTeaching (IOJET), vol.5, no.4, pp.934-941, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Vefik Paşa

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.40, pp.279-289, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Mücadele’de Anadolu Kadını

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.4, pp.819-825, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kâzım Karabekir’in Askeri ve Siyasi Biyografisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.137-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Academic Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Elementary School Teacher Candidates

Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.186, pp.28-32, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çığır Dergisi ve Hıfzı Oğuz Bekata Üzerine

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.11, pp.183-196, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrat Partiden Bir Siyasi Portre: Samet Ağaoğlu

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.9, no.17, pp.77-104, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrat Partiden A Political Portrait: Samet Agaoglu

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.9, no.17, pp.77-104, 2013 (ESCI) identifier

Atatürk and Foreign Language Education Policies

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.8, no.1, pp.24-49, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Spoken Languages in Eurasian Region

Atatürk University, Journal of the Institute of Social Sciences, vol.16, no.3, pp.95-115, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Yakın Dönem Tarihinde Yazılı Kaynaklar

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.127-158, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Views of Undergraduate Students on ‘The History of Atatürk’s Principles and Revolutions

Elsevier ScienceDirect Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.2035-2039, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Lozan Sonrası Türk Dış Diplomasisi (1923-1930)

EKEV, vol.13, no.40, pp.219-234, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Soğuk Savaş Dönemi Sosyo-Kültürel Değişimler

EKEV, vol.13, no.38, pp.11-28, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarih Öğretmenliği Formasyon Programına İlişkin Aday Öğretmenlere Ait Görüşlernin İncelenmesi

BİLTEK (Uluslararası Bilim,Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler), Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.117-129

AİT Dersini Alan Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri

BİLTEK (Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler), Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.130-142

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Alan Lisans Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları

7th International Symposium on Academic Studies in Educational andSocial, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.1, pp.617-627

Lisans Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi DersineKarşıI Tutumları ve Okuma Kaygıları

7th International Symposium on Academic Studies in Educational andSocial, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.1, pp.603-616

Kültürel miras ve kültürlerarası iletişimin önemi

Uluslararası 3. Türk-Alman ilişkileri sempozyumu, Würzburg, Germany, 8 - 11 November 2018, vol.1, pp.151-155

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi

The 1st International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 September 2018, vol.1, pp.129-139

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Tarih Dersi Öğretmenlerinin Kullandıkları Kitaba Karşı Tutumları

International Symposium on Textbooks (DEKUS 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018

Teaching and Learning of History of Atatürk’s Principles and Revolution at Tertiary Level.

ULEAD 2017 Annual Congress, 7th International Congress of Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.403

Teacher Training Policies during Tanzimat Period

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 April 2017, vol.1, pp.23-24

Foreign Schools in the Republican Period (1923-1938)

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.24

Belief of Prospective Primary-School Teacher Candidates about Technology Use

The Asian Conference on the Social Sciences, Kobe, Japan, 11 - 14 June 2015

Academic Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Elementary School Teacher Candidates

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.28-32 identifier

The Importance of Diaries in Historical Research

Int’l Conference for Academic Disciplines, Boston, United States Of America, 26 - 30 May 2014

Attitudes of technical vocational school students towards the course of history of Ataturk's principles and revolutions

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3180-3183 identifier

Opinions of Students on the History of Education Course in ELT Departments

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012, vol.1, pp.73

The Language Policy of Kemal Atatürk in 1928, the Change of Arabic Script to Latin Alphabet

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012, vol.1, pp.140

Foreign language education policies in turkey

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2643-2648 identifier

Views of undergraduate students on "The history of Ataturk's principles and revolutions" course and its instructors

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2035-2039 identifier identifier

Books & Book Chapters

Historical Context of Primary Education

in: Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman, Maria Teresa, Ian Menter, Editor, Bloomsbury Publişshing Plc, Londrina, pp.1-5, 2019