Education Information

Education Information

 • 2002 - 2010 Doctorate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Eğitim Programları Ve Öğretim A.B.D, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Sixth grade students’ conceptual and procedural knowledge and word problem solving skills in length, area, and volume measurement (Altıncı sınıf öğrencilerinin uzunluk, alan ve hacim ölçüleri konusundaki kavramsal ve işlemsel bilgileri ve sözel problemleri çözme becerileri )

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Foreign Languages

 • C1 Advanced English