Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2010 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bigisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Under Graduate

  Gazi University, Faculty Of Industrıal Arts Educatıon, Department Of Computer Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Çevrimiçi ortamda sürdürülebilirlikte sürekli kullanım niyetinin bir modelle sınanması

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr)

 • 2010 Post Graduate

  Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin tercihlerinin öğrenme stillerine göre konjoint analizi ile incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English