Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Reciprocal Imitation Training on Social Communication Skills of Young Children with Autism Spectrum Disorder

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.199, pp.279-296, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Gestures in Prelinguistic Turkishchildren with autism Down syndrome and typically developingchildren

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.11, pp.1461-1478, 2011 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

A Comparison of the Gesture Use of Mothers and Children with Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.21, no.1, pp.23-48, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Otizm spektrum bozukluğu olan vetipik gelişim gösteren çocukların ve annelerinin jest kullanımlarının karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.596, pp.1-25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effectiveness of Reciprocal Imitation Training on the Imitation Recognition Abilities of Children with Autism Spectrum Disorders

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.20, no.1, pp.29-51, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Comparison of Face Processing of Children with Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children in Three Dimensional Animation and Live Human Video Material

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.19, no.3, pp.553-576, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Comparison of Face Processing of Children with Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children in Static and Dynamic Materials

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.18, no.2, pp.271-290, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara Karşılıklı Taklit Eğitimi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.17, pp.377-394, 2016 (Other Refereed National Journals)

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda akademik başarı düzeyleri üzerinde kendini izleme stratejisinin etkisinin incelenmesi

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, vol.16, pp.125-145, 2015 (Other Refereed National Journals)

Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri Otizm Tanımlamaları ve Otizmin Nedenleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.15, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.15, pp.51-66, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri OtizmTanımlamaları ve Otizmin Nedenleri

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.15, pp.1-14, 2014 (Other Refereed National Journals)

Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin görüşleri Otizm tanımlamaları ve otizmin nedenleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,, vol.15, no.1, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otizme Yolculuk: Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarına İlişkin Görüşleri

Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, vol.331, pp.577, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Gündüz Tuvalet Kontrolü Becerisi Öğretiminde Anneleri Tarafından Sunulan Geleneksel Gündüz Tuvalet Kontrolü Öğretimin Etkililiği

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, pp.61-84, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yetersizliği olan çocuklarda beceri öğretiminde kullanılan eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği: betimsel değerlendirme ve meta-analizi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.14, pp.67-84, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.5, pp.24-33, 2004 (Other Refereed National Journals)