Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and Pharmacology of Some New N,N-Disubstituted Dithiocarbamate Derivatives

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.35, sa.1, ss.19-27, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis and Antimicrobial Activity of New Mannich Bases of 6-Acylbenzothiazole-2-thiones

Third International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2001

Synthesis and Analgesic Activity of New Ketoprofen Derivatives

Third International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ocak 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Farmakopesi

T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, 2018