Synthesis and Pharmacology of Some New N,N-Disubstituted Dithiocarbamate Derivatives


ÖZKANLI F., güney usanmaz a., ÖZADALI SARI K., Yıldırım E., Erol K.

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.35, no.1, pp.19-27, 2010 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.19-27
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, twenty two new N,N-disubstituted dithiocarbamate derivatives were synthesized. The structures of the compounds were confirmed by IR, 1H-NMR, mass spectroscopy and elemental analysis. Anticholinergic activities of the compounds were evaluated by the tests performed on isolated rat ileum and were compared with atropine sulfate. 1-(Diphenylamino)-1-oxopropan-2-yl 4-methylpiperazine dithiocarbamate 18 and 1-(α-naphthylamino)-1-oxopropan-2-yl 4-methylpiperidine dithiocarbamate 25 were found to show the best activity.

Bu çalışmada, N,N-Disübstitüe ditiyokarbamat yapısında 22 yeni bileşiğin sentezi yapılmıştır. Bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR, kütle spektroskopisi ve elemental analiz ile kanıtlanmıştır. Bileşiklerin antikolinerjik aktiviteleri ise izole sıçan ileumunda atropine sülfat ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. En yüksek aktiviteyi 1-(difenilamino)-1-oksopropan-2-il 4-metilpiperazin ditiyokarbamat 18 ve 1-(α-naftilamino)-1-oksopropan-2-il 4-metilpiperidin ditiyokarbamatın 25 gösterdiği bulunmuştur.