Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of conscious sedation with nitrous oxide/oxygen on cognitive functions

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.4, ss.997-1003, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Theory of Mind in Schizophrenia and Asperger's Syndrome: Relationship with Negative Symptoms

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.20, sa.1, ss.5-13, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Atopic features in early childhood autism

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.12, sa.6, ss.476-479, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar