Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.19, sa.3, ss.157-180, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Birinci Sınıfların Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları Ölçeği II

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.12, sa.2, ss.9-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assesment of 7TH Grade Students Physical Activity by Means of a Pedometer

Global Forum for Physical Education Pedagogy :Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Global, 26 - 28 Mayıs 2016