Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1996 - 2001 Doktora

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlik Bilimleri Enstütüsü, Spor Bilimleri, Türkiye

  • 1987 - 1990 Yüksek Lisans

    Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitü, Beden Eğitimi Ve Spor , Türkiye

  • 1980 - 1984 Lisans

    Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Fakülte, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Türkiye