Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatiotemporal interpolation through an extension of differential evolution algorithm for agricultural insurance claims

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.352, ss.278-292, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A COMPARISON OF THE EXTREME VALUE THEORY AND GARCH MODELS IN TERMS OF RISK MEASURES

ANALES DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPANOLES, sa.24, ss.149-170, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparing the Performance of Stochastic Loss Reserving Methods for Different Loss Severity Distributions

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik Aktüerya (Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences), cilt.10, ss.86-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Hasar Rezerv Yöntemlerinin Performansının Benzetim ile Karşılaştırılması

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.15, ss.15-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Hasar Reserv Yöntemlerinin Performanslarının Benzetim ile Karşılaştırılması

Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.15, sa.1, ss.15-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi

İstatistikçiler Dergisi: İstatistikAktüerya, cilt.6, ss.86-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cluster-Based Multivariate Stochastic Prioritization of DependentActuarial Risks in Crop-Hail Insurance

EAJ 2018: 4 th European Actuarial Journal Conference, Leuven, Belçika, 10 - 11 Eylül 2018

Risk Classification in Agricultural Insurance under Dependency Assumption

3rd International Researchers, Statisticians and Young StatisticiansCongress, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Prioritization of Dependent Actuarial Risks: Stochastic Majorization

Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management Conference, Munich, Almanya, 5 - 07 Nisan 2017

Stochastic Prioritisation of Dependent Actuarial Risks Preferences Among Prospects

ICASQF 2016: 18th International Conference on Actuarial Science and Quantitative Finance, Amsterdam, Hollanda, 1 - 02 Aralık 2016, ss.240

A Comparison of the GARCH Models and Extreme ValueTheory in terms of Risk Measures for Emerging Markets

The 18th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, ŞANGHAY, Çin, 10 - 12 Temmuz 2014, ss.141

Comparison of Stochastic Loss Reserving Methods

30th International Congress of Actuaries, Washington, Kiribati, 30 Mart - 04 Nisan 2014

Türkiye Ölümlülük Oranlarının Düzleştirilmesi ve Tahmin Edilmesi

8th International Statistics Congress, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

Extreme Value Theory and Risk Analysis An Applicationfor Emerging Financial Markets

The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, KOPENHAG, Danimarka, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.137

UÇ DEĞER KURAMI VE RİSK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN FİNANSAL PİYASALAR İÇİN BİR UYGULAMA

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2013, ss.446

İleri Yaş Ölümlülüğü Riskinin Modellenmesi Eşik Değer Hayat Tablosu

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2013, ss.456