Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Process of Visual and Conceptual Development in Basic Graphic Design Education and a Project Proposal to Developing Creative Perception

Global Journal on Humanities and Social Sciences, cilt.1, sa.1, ss.266-270, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni ve Bağımsız Bir Sanat Deneyimi Olarak Pop Sürrealizm

Art Sanat, sa.3, ss.173-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POP SURREALISM; AS A NEW AND INDEPENDENT ART EXPERIENCE

ART-SANAT, cilt.3, ss.173-180, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cover Design in Periodicals

Procedia - Social and Behavioral Sciences, sa.1, ss.2881-2882, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japon Canlandırma ve Çizgi Roman Sanatı

sanat yazıları, sa.9, ss.135-145, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Process of Visual and Conceptual Development in Basic Graphic Design Education and a Project Proposal to Developing Creative Perception

4th World Conference on Design And Arts, Dubrovnik, Hırvatistan., Dubrovnik, Hırvatistan, 2 - 04 Mayıs 2014

Çocuk Kitabı İllüstrasyonlarında Sanat Akımlarının Etkileri ve Günümüz Sanatından Bir Örnekleme Olarak Pop Sürrealist Yaklaşımlar

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Haziran 2012, ss.95-106

Cover design in periodicals

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2881-2882 identifier identifier