Publications & Works

Articles Published in Other Journals

0 72 Ay aralığındaki Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.1-12, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Değerlendirme, Bayhan P., Editor, Hedef Cs Yayıncılık, Ankara, pp.212-221, 2018

Gelişen Okuryazarlık: Okuma Öncesi Dönemden Okuma Dönemine Kadar Gelişim

in: Erken Okuryazarlık Araştırmaları El Kitabı, Akoğlu G., Ergül C., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.11-30, 2018

Okumayı Öğrenme Güçlüklerinin Belirleyicileri Olarak Gelişen Okuryazarlık Becerileri, Erken Öğretim ve Bireysel Farklılıklar: Erken Müdahale Örneği

in: Erken Okuryazarlık Araştırmaları El Kitabı, Akoğlu G., Ergül C., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.295-321, 2018

Erken Okuryazarlık Gelişimi: "Bilgilendirilmiş Değerlendirme" Durumu

in: Erken Okuryazarlık Araştırmaları El Kitabı, Akoğlu G., Ergül C., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.377-389, 2018

İşitme kayıplı Çocukların Gelişimsel Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Değerlendirme, Bayhan Pınar, Editor, Hedef CS Basım Yayın, Ankara, pp.211-221, 2018

İşitme Kaybı

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma, Metin Nilgün, Yükselen İpek Arzu, Editor, Hedef Cs Yayıncılık, 2017

Alternatif Değerlendirme Sürecinin Erken Çocukluk Eğitim Programlarına Kaynaştırılması

in: Okul Öncesi Dönemde Alternatif Değerlendirme, Bayhan, Pınar, Editor, Hedef Cs, 2017

Büyüme ve Gelişme

in: Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, Nilgün Metin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-22, 2017

Bebeklikte Sosyal ve Duygusal Gelişim

in: Çocuk Gelişimi1 Bebeklik Döneminde Gelişim, Turan, Figen İpek Yükselen Arzu, Editor, Hedef Cs, Ankara, 2017

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ Necate, Editor, Eğiten Kitap Yayınları, pp.69-86, 2011