Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KANSER TEDAVİSİ ALAN HASTADA TRİSMUS VE REHABİLİTASYONU- VAKA RAPORU

18. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 08 September 2022 Sustainable Development

COVID-19 SÜRECİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK SIKINTI VE BRUKSİZM

International Congress on Reflections of Pandemic on Mental Health and Psychosocial Care, Erzurum, Turkey, 24 June 2021 Sustainable Development

Fizyoterapi öğrencilerinde Pandemi sürecinin akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi.

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Yeni Normalde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ankara, Turkey, 08 May 2021, pp.93

Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar kullanımı ile üst ekstremite etkilenimi arasındaki ilişkinin incelenmesi

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Turkey, 16 November 2020, pp.88

Swallowing profiles of patients with head and neck cancer

7th Congress of European Society for Swallowing Disorders, BARSELONA, Spain, 21 - 22 September 2017 Sustainable Development identifier

TOPLUM SAĞLIĞI DENEYİMİ

6. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 06 April 2017

Characterıstıcs Of Swallowıng Problems In Chıldren Wıth Down Syndrome

6.Congress of European Society Swallowing Disorders, Milan, Italy, 14 - 15 October 2016

THE PEDIATRIC EATING ASSESMENT TOOL PEDI EAT10

5th EUROPEAN SOCIETY OF SWALLOWING DISORDERS, BARSELONA, Spain, 28 September - 03 October 2015

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Erken Dönemde Diz Kas Gücü Geri Kazanımı

12.Türkiye Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 September 2014

Effects of Stabilization Exercises on Knee Strength Progression in Early Period after ACL Reconstruction

61st Annual Meeting of the American-College-of-Sports-Medicine, Georgia, United States Of America, 1 - 04 April 2014, vol.46, pp.201-202 identifier

Yaz Spor Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Özellikleri

4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Engelleri Aşmak

14.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

Spinal Kordun Sensori Motor Sistemleri

in: Neurological Rehabilitation: Neuroscience and Plasticity in Physical Therapy Practice , Deborah S. Nichols-Larse, Deborah A. Kehelmeyer, John A. Buford, Anne D. Kloos , Jill C. Heatcock, D. Michelle Baso, Çeviri Editötörü: Öznur Tunca Yılmaz, Editor, Mc Graw-Hill, Çeviri yayınevi:Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.51-60, 2022

ÇANTA TAŞIMA VE BİYOMEKANİK ETKİLERİ

in: HACETTEPE SEMİNERLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYON, Özlem Güven Ülger, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.4-12, 2022

Çocuklarda servikal bölge problemleri

in: PEDİATRİK REHABİLİTASYON, Mintaze Keren Gübel, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.3-17, 2022

Geritatrik Bireylerde Yutma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu

in: YAŞLILARDA REHABİLİTASYON, Gökçe Yağmur Güneş Gencer, Editor, Nobel, pp.363-382, 2022

Yaşlanan Sporcu

in: YAŞLILARDA REHABİLİTASYON, Gökçe Yağmur Güneş Gencer, Editor, Nobel, pp.437-454, 2022

LİMBİK SİSTEM VE HAREKET

in: Nörolojik Rehabilitasyon, Öznur Tunca yILMAZ, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.4-14, 2022

Kinesiotaping in Swallowing Disorders

in: KINESIOTAPING IN DISORDERS, Gül Baltacı, Nihan Özünlü Pekyavaş, Editor, Hipokrat Publisher, Ankara, pp.41-51, 2020

Radyoterapi Kaynaklı Trismus ve Rehabilitasyonu

in: Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Prof. Dr. Ayşe Karaduman,Prof. Dr. Özlem Ülger,Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı,Doç. Dr. Muhammed Kılınç,Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Editor, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Ankara, pp.11-15, 2019

NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU

in: FİZYOTERAPİ VE RAHABİLİTASYON, Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN,Prof. Dr. Öznur TUNCA YILMAZ, Editor, PELİKAN KİTAPEVİ, Ankara, pp.693-699, 2016

TEMPOROMANDİBULAR DİSFONKSİYONDA EGZERSİZ

in: FİZYOTERAPİDE KANITA DAYALI EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI, Prof.Dr. Edibe Ünal, Editor, Pelikan Yayıncılık LTD. ŞTİ, Ankara, pp.265-274, 2015

Disfajide Klinik Gözlem

in: Hacattepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri, Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN,Doç. Dr. Özlem ÜLGER,Dr. Fzt. Muhammed KILINÇ,Dr. Fzt. Naciye VARDAR YAĞLI,Uzm. Fzt. Selen SEREL, Editor, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Ankara, pp.290-296, 2014

Mekanik Boyun Ağrısı Skapular Diskinezi İlişkisi

in: Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN,Doç. Dr. Özlem ÜLGER,Dr. Fzt. Muhammed KILINÇ,Dr. Fzt. Naciye VARDAR YAĞLI,Uzm. Fzt. Selen SEREL, Editor, Pelikan Kitabevi, Ankara, pp.48-54, 2012