Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin İstihdamı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.13, sa.1, ss.93-108, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLI BAKIM UYGULAMALARINDAKİ ETİK SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.1, ss.303-333, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alzheimer Hastalarına ve Bakım Verenlere Yönelik Sosyal Politikalar: Türkiye–Almanya Karşılaştırması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.20, sa.45, ss.93-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALZHEIMER HASTALIĞINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.121-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de yaşlı yoksulluğu sorununa yönelik bir değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.2, ss.739-764, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Önemi

Yaratıcı Drama Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.10-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Identity Struggle of Syrians in Turkey and their Traumas

Congress of Human Studies, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.78-98

Sosyal Hizmet Lisans Eğitiminin Açıköğretim Sistemi ile Verilmesi Üzerine Eleştirel Bir Bakış

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Olsztyn, Polonya, 16 Temmuz 2018, ss.1-10

Ayrımcılık Çerçevesinde Yaşlı Yoksulluğu

4. Uluslararası Beşeri ve İdari Bilimle Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2018, ss.1-10

Bir Hak İhlali Olarak Çocukların Medyada Yer Almasının Sosyal Hizmet Çerçevesinden Değerlendirilmesi

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Anda Kalmayı Öğreten Deneyim: Alzheimer Tanısı Konulan Yaşlıların Aileleri ile Yapılan Araştırmadan Saha İzlenimleri

ARAŞTIRMA YOLCULUĞUNDAN YANSIMALAR - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Sinan Akçay,İlkay Başak Adıgüzel,Eda Beydili Gürbüz, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.309-334, 2020