Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE DILEMMA OF REPRESENTATION THROUGH FACADES

OPEN HOUSE INTERNATIONAL, vol.41, pp.6-13, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Places of Thinking and Self Evaluation: Anatolian Çilehanes

Turkish Culture and Haci Bektash Veli Quarterly, no.99, pp.105-128, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

1936-1951 Yenişehir - Çankaya Konut Gelişim Aksında İlk Yapılaşmalar: Güneş Sokak Örneği

Sanat Yazıları, no.43, pp.277-300, 2020 (National Refreed University Journal)

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI BİNASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sanat Tarihi Dergisi, no.29, pp.399-423, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

MİMARLIKTA BİR MEKAN ÜRETİM ARACIOLARAK KABİN

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.22, pp.297-319, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BASIC DESIGN EDUCATION AND BAUHAUS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.8, pp.37-44, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

RESEARCH THROUGH DESIGN: INTERIOR SPACE AND FURNITURE DESIGN IN THE FORMATION OF UNIVERSITY CORPORATE IDENTITY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.7, pp.239-254, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Cephenin Yapıdan Mekândan ve Çevreden Kopuşu

Sanat Yazıları, no.32, pp.125-138, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması

Tasarım Kuram, vol.11, no.19, pp.19-36, 2015 (Other Refereed National Journals)

İşlev İmge Yaşam İçeren Mekan Üretimi

Sanat Yazıları, no.29, pp.87-94, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HOUSING DEVELOPMENT IN TURKEY FROM THE VIEWPOINT OF THE TURKISH FEMALE ARCHITECTS

Dream Play Challenge, International Symposium on the Future of Residential Living, Berlin, Germany, 24 - 25 June 2021

Airbnb Plus Filter: Creating Strategic and Photogenic Interiors

Urban Assemblage: The City as Architecture, Media, AI and Big Data, London, England, 30 June - 01 July 2021

Çilehane as A Place for Thinking

XVIII International Forum World Heritage and Contamination, Naples, Italy, 11 - 13 June 2020, pp.25-33

Disiplinlerarası Lisansüstü Çalışmalar: İç Mimarlık Eğitimi ve Tasarım, Teknoloji, Sanat Etkileşimi

Türkiye’ deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Sempozyumu,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2019

"The First Modern - Ministry of Health Building": A Spatial Transformation of Architectural Heritage

17th International Forum on World Heritage and Legacy: Culture, Creativity, Contamination, Italy, 6 - 08 June 2019, vol.4, pp.184-191 identifier

2000 Sonrası Konut Üretim Sürecindeki Değişimler ve Kentleşme Üzerine Etkisi

I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, pp.590-605

Re mapping İstanbul Housing projects completed in last decade for different income groups

The 2013 Meeting of The World Society For Ekistics-The cities, security and poverty, Ankara, Turkey, 7 - 10 July 2013, pp.81-100

Kentsel Adalet Bağlamında Sanat Merkezlerinin Ulaşılabilirliği Üzerine Bir Eylem Araştırması

XI. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 April 2015, pp.137-150

CONTEMPORARY TURKISH RESIDENTIAL ARCHITECTURE TORN BETWEEN SOCIAL HOUSING AND FULL-FEATURED HOUSES

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bulgaria, 26 August - 01 September 2015, pp.335-341 identifier

Survive the Saracoglu District - Saving the Architectural Heritage of Ankara

Heritage and Technology Mind Knowledge Experienc e, Avera, French Polynesia, 11 - 13 June 2015, vol.56, pp.1709-1715 identifier

CIRCULATION OF INCOME GROUPS IN THE CITY THROUGH HOUSING PROJECTS: THE CITY OF ISTANBUL IN THE FIRST DECADE OF 2000S

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bulgaria, 26 August - 01 September 2015, pp.303-309 identifier

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Örneğinde Kamusal Alan Kavramı

IX. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.282-291

Ekolojik Mimari Eleman Tasarımında Morfolojik Çizelge Kullanımı Bir Grup Çalışması Örneği

Uluslararası Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu İMECE, Eskişehir, Turkey, 18 - 24 October 2009, pp.369-374

A Gateway to an Inclusive University

European Spring Institute 2007 (ESI2007) on Future of Europe: Lobbying in Brussels, 10 - 16 April 2007

Books & Book Chapters

A User-Centered Design Research for Gamification Applications

in: Game + Design Education, Cordan Özge,Arslan Dinçay Demet,Yurdakul Toker Çağıl,Öksüz Elif Belkıs,Semizoğlu Sena, Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.365-375, 2021

Yeşil Yerleşkeler İçerisinde Herkes İçin Tasarım Yaklaşımı

in: Yeşil Kampüs - Kapsam Uygulama Yönetim, M.Kemal Öktem,A.Selin Mutdoğan, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.49-71, 2020

Autonomous Facades – Separation from Architectural Design

in: Contemporary Issues in Arts, Kolodziejski, Maciej, Icbay, Mehmet Ali, Arslan, Hasan, Editor, Ehrmann Verlag, pp.276-291, 2015

Engelsiz Yaşam Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2013

Türkiye’de 2000 sonrası toplu konut üretimine genel bir bakış

in: Türkiye Mimarlığı ve Eleştiri, CengizkanAli,İnan A. Derin,Cengizkan N. Müge, Editor, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, pp.43-52, 2012

Expert Reports

II. Bilirkişi Kurulu Raporu

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.7, Ankara, 2011