Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kadınların Adalete Erişimi

Ankara Barosu Dergisi , no.4, pp.79-107, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnternet Erişim Değer Zincirini Kırmak: Cihaz Tarafsızlığı

10. Uluslararası İletişim Günleri/ Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2023

Pierre Bourdieu Sosyolojisinde Yargıç Tarafsızlığının Olanakları

Ulusal Hukukta Muhakeme Sempozyumu, Yalova, Turkey, 24 March 2023

Kadınların Adalete Erişimi

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı, Ankara, Turkey, 22 October 2022

Sosyo-Hukuki Açıdan Dijital Toplum ve Hukuk İlişkisi

7. Uluslararası Asoscongress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021

Gender and Legal Profession in TRNC

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture, 10 - 12 October 2019

Hukuk Eğitiminde Alternatif Bir Model Olarak Hukuk Klinikleri

4. Cyprus International Congress of Education, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 December 2018

Limitations of Quantitative Social Sciences Research in Law

IV. International Symposium on New Trends in Social Sciences, Tallinn, Estonia, 6 - 07 August 2018

Invisible Face of Digital Labor in Turkey: Working Conditions in Software Industry

13. Conferenceof the European Sociological Association (ESA), Atina, Greece, 29 August - 01 September 2017

Sosyo-Legal Çalışmalarda Temellendirilmiş Kuram

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VIII, İstanbul, Turkey, 18 May 2017

Legal Aid for Women

3rd ISA Forum of Sociology, Viyana, Austria, 10 - 14 July 2016 Sustainable Development

Adalete Erişimde Mahkemelerde Kadınlar

TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 23 - 25 November 2015

Türkiye’de Kadınların Adalete Erişimi

7. HFSA (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi) Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2014

Ayıplamanın Hukuki Rejimi Müstehcenlik

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VII, Turkey, 4 - 07 November 2014

Hukuki Çoğulluk ve İktidar

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2012

SAVING THE INTERNET VIA THE INTERNET

5th Central and Eastern European Communication and Media Conference: Media, Power and Empowerment, Prague, Czech Republic, 21 - 28 April 2012, pp.92-96 identifier

Piyasa İlişkilerinde İnsan Hakkı Türkiye de bir İnsan Hakkı Olarak İnternete Erişim Hakkının Olanakları ve Sınırları

Yeni Medya Çalışmaları: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa 1. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 7 - 08 May 2013

The Internet as a Human Right Clash of the Internet Users the Companies and the Governments

ISA/ Research Committee on Sociology of Law Congress 2013 Sociology of Law and Political Action, Toulouse, France, 3 - 06 September 2013

Books & Book Chapters

Doğal Afetlerden Hukuk Felaketlerine

in: Afet ve Toplum İnsan-Doğa İlişkisi, Kasapoğlu, Aytül M., Editor, Töz Yayınları, Ankara, pp.70-75, 2023

Siber Alan ve Hukuk

Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2022

COVID-19 Bağlamında Hukuksal Düzenlemeler ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri Hakkında Bir Değerlendirme

in: Salgın Halleri: COVID-19 ve Toplumsal Eşitsizlikler, Bahar Aykan,Onur Bilginer, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.115-146, 2021 Sustainable Development

Edebiyat İçinde Hukuk: Napoli Dörtlemesi Üzerine Bir İnceleme

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Doç. Dr. Sercan Gürler, Editor, Sümer Yayınevi, İstanbul, pp.529-561, 2020

Bir İnsan Hakkı Olarak İnternet

in: Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, Doç. Dr. Saim ÜYE,Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit ATILGAN,Dr. E. İrem AKI,Arş. Gör. Zeynep İSPİR,Arş. Gör. Funda KAYA, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.141-154, 2016

Saving the Internet via the Internet

in: Media, Power and Empowerment, Pavlíčková, Tereza ; Reifová, Irena, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.92-97, 2014

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals