Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Legal experiences of workers: A case study from Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW CRIME AND JUSTICE, vol.64, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Being a Woman in the Turkish Criminal Justice System

WOMEN & CRIMINAL JUSTICE, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The gender of justice system: Women's access to justice in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW CRIME AND JUSTICE, vol.47, pp.71-84, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Mimarlık ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası Üzerine Notlar

Ankara Barosu Dergisi, vol.78, no.2, pp.135-172, 2020 (Other Refereed National Journals)

Güvenlik, Piyasa ve Hukuksallaşma: 6222 Sayılı Yasa Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Mülkiye Dergisi, vol.43, no.4, pp.731-758, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hukuk Klinikleri: Beklentiler, Uygulamalar ve KKTC Hukuk Fakülteleri Açısından Olanaklar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.285-309, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hukuka “Alandan” Bakmak: İş Hukukçuları İçin Bir Yöntem Önerisi

Çalışma Ortamı Dergisi, no.156, pp.30-32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kadınların Adalete Erişimi

Ankara Barosu Dergisi, no.4, pp.79-107, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hukuki Çoğullukta İktidar Problemi

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.72, no.1, pp.487-505, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyo-Hukuki Açıdan Dijital Toplum ve Hukuk İlişkisi

7. Uluslararası Asoscongress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021

Ağ Tarafsızlığı

Değişen Dünyada Hukuk- MEF Hukuk Kulübü, MEF Ilsa, İstanbul, Turkey, 1 - 02 May 2021

Gender and Legal Profession in TRNC

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture, 10 - 12 October 2019

Hukuk Eğitiminde Alternatif Bir Model Olarak Hukuk Klinikleri

4. Cyprus International Congress of Education, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 December 2018

Limitations of Quantitative Social Sciences Research in Law

IV. International Symposium on New Trends in Social Sciences, Tallinn, Estonia, 6 - 07 August 2018

Invisible Face of Digital Labor in Turkey: Working Conditions in Software Industry

13. Conferenceof the European Sociological Association (ESA), Atina, Greece, 29 August - 01 September 2017

Legal Aid for Women

3rd ISA Forum of Sociology, Viyana, Austria, 10 - 14 July 2016

Adalete Erişimde Mahkemelerde Kadınlar

TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 23 - 25 November 2015

Ayıplamanın Hukuki Rejimi Müstehcenlik

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VII, Turkey, 4 - 07 November 2014

SAVING THE INTERNET VIA THE INTERNET

5th Central and Eastern European Communication and Media Conference: Media, Power and Empowerment, Prague, Czech Republic, 21 - 28 April 2012, pp.92-96 identifier

Books & Book Chapters

COVID-19 Bağlamında Hukuksal Düzenlemeler ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri Hakkında Bir Değerlendirme

in: Salgın Halleri: COVID-19 ve Toplumsal Eşitsizlikler, Bahar Aykan,Onur Bilginer, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.115-146, 2021 Sustainable Development

Edebiyat İçinde Hukuk: Napoli Dörtlemesi Üzerine Bir İnceleme

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Doç. Dr. Sercan Gürler, Editor, Sümer Yayınevi, İstanbul, pp.529-561, 2020

Bir İnsan Hakkı Olarak İnternet

in: Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, Doç. Dr. Saim ÜYE,Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit ATILGAN,Dr. E. İrem AKI,Arş. Gör. Zeynep İSPİR,Arş. Gör. Funda KAYA, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.141-154, 2016