Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

AN INTERDISCIPLINARY TEACHING APPLICATION: THE TOPIC OF PROTEINS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.19, no.3, pp.344-355, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

DETERMINING PROSPECTIVE BIOLOGY TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURE IN TERMS OF "BIOTECHNOLOGY"

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.15, no.4, pp.494-505, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

AN EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' SMOKING BEHAVIOR BY USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, no.4, pp.497-507, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimine ilişkin pedagojik alan bilgileri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.406-417, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi niyetleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.250-261, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Biyoloji öğretmenlerinin evrim öğretimi niyetlerinin planlanmış davranış teorisi çerçevesinde incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.294-305, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

AN EXAMINATION OF BIOLOGY TEACHERS' INTENTION TO TEACH EVOLUTION BASED ON THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.43, pp.294-305, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS' INTENTIONS TO TEACH EVOLUTION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.250-261, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS' PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE REGARDING TEACHING EVOLUTION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.406-417, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Evrim öğretimini etkileyen faktörler

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.255-266, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EFFECT OF INQUIRY-BASED BIOLOGY LABORATORY APPLICATIONS ON SCIENTIFIC PROCESS SKILLS, ATTITUDE, SELF-EFFICACY AND SELF-CONFIDENCE

MIER-JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES TRENDS AND PRACTICES, vol.11, no.1, pp.15-29, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of in-service and pre-service science teachers’xx perceptions of scientific process skills

Asian Journal of University Education, vol.16, no.2, pp.104-115, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS' SELF-CONFIDENCE CONCERNING TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE WITH RESPECT TO SOME VARIABLES

MIER-JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES TRENDS AND PRACTICES, vol.10, no.1, pp.47-63, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EXAMINATION OF STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS BIOLOGY AND BIOLOGY COURSE IN TERMS OF GENDER, GRADE LEVEL AND PET-KEEPING

PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, vol.78, no.3, pp.328-341, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, vol.2, no.1, pp.22-34, 2018 (Other Refereed National Journals)

Teachers' Opinions towards Private Courses and Their Efficacy Levels

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, no.2, pp.517-540, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Research on The Use of Social Networks in Teaching Activities

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

STUDENTS REASONS FOR ATTENDING PRIVATE COURSESAND THEIR VIEWS ON THEM THE CASE OF TURKEY

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, vol.5, pp.44-49, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim öğrencilerinin dershanedeki fen öğretimine yönelik tutum ve görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, pp.54-67, 2015 (Other Refereed National Journals)

Survey for describing students smoking behavior

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.298-302, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Examination of water saving behavior within framework of Theory of Planned Behavior

International Journal of Secondary Education, vol.1, pp.8-13, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gençlerin doğaya ilişkin değer yönelimleri ve doğa tercihleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.92-99, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitliliğin öğretimine ilişkin pedagojik alan bilgileri tutumları ve kaygıları

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.100-109, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sosyodemografik değişkenlere göre öğrencilerin su tasarrufu davranışları ve bunları etkileyen faktörler

Siirt Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.82-93, 2013 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi konusunda okul aile toplum ilişkilerine yönelik yeterlikleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.279-288, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gençlerin canlı türlerini koruma eğilimlerine bireysel yeterlik ve grup yeterliği inancının etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.289-294, 2012 (Other Refereed National Journals)

A study on teacher candidates recycling behaviors A model approach with the theory of planned behavior

Western Anatolia Journal of Educational Science, pp.29-36, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of pre-service teachers' intentions to use of social media in teaching activities within the framework of technology acceptance model

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.709-713 identifier

Sürdürülebilir bir kampüs için geri dönüşüm davranışı anketi Geçerlik güvenirlik çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.44

Predictors of recycling behavior A turkish üniversity campus case

The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 2013, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013, pp.54

To recycle or not to recycle Accessible conditions and gender as determinants of recycling behavior

ECER (European Conference on Educational Research)_Creativity and Innovation in Educational Research, İstanbul, Turkey, 9 - 13 September 2013

Modeling The Relationships Between Recycling Behavior and Gender

The National Association for Research in Science Teaching (NARST) 2013- Annual International Conference, The S in STEM Education: Policy, Research and Practice, PORTO RICO, A.B.D. VİRJİN ADALARI, 6 - 09 April 2013, pp.1-8

Evrim okuryazarlığı envanteri İlk bulgular

Applied Education Congress (APPED), 2012, Ankara, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.142-143

Planlanmış davranış teorisi çerçevesinde geliştirilen su tasarrufu davranışı anketi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi konusunda okul aile toplum ilişkilerine yönelik yeterlikleri

3rd Internati onal Conferenceon New Trends in Educati on and Their Implicati ons, 26 - 28 April 2012, pp.2115-2124

Ortaöğretimde evrim öğretimini etkileyen faktörler

III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, 2011, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2011

Handlungsabsichten zum Thema Evolution im Biologieunterricht

Internationale Tagung der Fachsektion Didaktik der Biologie (FDdB) im Vbio: "Didaktik der Biologie - Standortbestimmung und Perspektiven, 2011, Bayrut, Germany, 12 - 16 September 2011, pp.124-125

Biyoloji laboratuvar uygulamalarına yönelik davranış niyeti anketi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1071-1077

Geri dönüşüm davranışının Planlanmış Davranış Teorisi ile açıklanması Sürdürülebilir bir kampüs için geri dönüşüm anketi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011

An examination of the attitudes of secondary school students towards research homeworks according to different variants

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2574-2577 identifier identifier

Behavioral intention towards laboratory applications in science teaching

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

Araştırma ödevlerine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.97

Ortaöğretim öğrencilerinin dershaneye yönelik tutumları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.202

Books & Book Chapters

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 11 DERS KİTABI Erişim http www eba gov tr ekitapdetay 2853

Kök-e Yayıncılık (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 121 sayılı kararıyla 2015-2016 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.), Ankara, 2015