Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Opinion Scale towards Interdisciplinary Teaching: A Study of Validity and Reliability

7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL ICLEL 2021, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 August 2021

Analysis of The Opinions of Prospective Teachers on Interdisciplinary Teaching in Terms of Different Variables

7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL ICLEL 2021, Bosnia And Herzegovina, 24 August 2021

Investigation of pre-service teachers' intentions to use of social media in teaching activities within the framework of technology acceptance model

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.709-713 identifier

Sürdürülebilir bir kampüs için geri dönüşüm davranışı anketi Geçerlik güvenirlik çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.44

Predictors of recycling behavior A turkish üniversity campus case

The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 2013, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013, pp.54

To recycle or not to recycle Accessible conditions and gender as determinants of recycling behavior

ECER (European Conference on Educational Research)_Creativity and Innovation in Educational Research, İstanbul, Turkey, 9 - 13 September 2013

Modeling The Relationships Between Recycling Behavior and Gender

The National Association for Research in Science Teaching (NARST) 2013- Annual International Conference, The S in STEM Education: Policy, Research and Practice, PORTO RICO, A.B.D. VİRJİN ADALARI, 6 - 09 April 2013, pp.1-8

Evrim okuryazarlığı envanteri İlk bulgular

Applied Education Congress (APPED), 2012, Ankara, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.142-143

Planlanmış davranış teorisi çerçevesinde geliştirilen su tasarrufu davranışı anketi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi konusunda okul aile toplum ilişkilerine yönelik yeterlikleri

3rd Internati onal Conferenceon New Trends in Educati on and Their Implicati ons, 26 - 28 April 2012, pp.2115-2124

Ortaöğretimde evrim öğretimini etkileyen faktörler

III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, 2011, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2011

Handlungsabsichten zum Thema Evolution im Biologieunterricht

Internationale Tagung der Fachsektion Didaktik der Biologie (FDdB) im Vbio: "Didaktik der Biologie - Standortbestimmung und Perspektiven, 2011, Bayrut, Germany, 12 - 16 September 2011, pp.124-125

Biyoloji laboratuvar uygulamalarına yönelik davranış niyeti anketi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1071-1077

An examination of the attitudes of secondary school students towards research homeworks according to different variants

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2574-2577 identifier identifier

Behavioral intention towards laboratory applications in science teaching

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

Araştırma ödevlerine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.97

Ortaöğretim öğrencilerinin dershaneye yönelik tutumları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.202

Books & Book Chapters

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 11 DERS KİTABI Erişim http www eba gov tr ekitapdetay 2853

Kök-e Yayıncılık (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 121 sayılı kararıyla 2015-2016 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.), Ankara, 2015

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

174

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

173

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals