Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An evolutionary approach to generalized biobjective traveling salesperson problem

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.79, ss.304-313, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An interactive approach for biobjective integer programs under quasiconvex preference functions

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, cilt.244, sa.2, ss.677-696, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Interactive Algorithm for Multi-objective Route Planning

JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, cilt.150, sa.2, ss.379-394, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multi-Objective Route Planning of a Fleet of Unmanned Aerial Vehicles

30th European Conference on Operational Research (EURO 2019), Dublin, İrlanda, 23 - 26 Haziran 2019, ss.208-209

A Heuristic Approach to Multi-objective Routing Problem for a Fleet of Unmanned Aerial Vehicles

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM 2019), İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2019, ss.107

Farklı Öncelikli Hedefler İçeren Üç-Amaçlı İHA Filosu Rotalama Problemi

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YA/EM 2019), Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.100