Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-Service Teachers' Online Reading Comprehension Practices and Beliefs about Their Future Classrooms

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, ss.67-79, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Analysis of Elementary School Textbooks Regarding the Images of Turks in Bayern State, Germany

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.401-417, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çocuklar için Hazırlanmış Biyografik Eserler Üzerine Bir İçerik Analizi A Content analysis on the Biographical Books Prepared for Children

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.28, ss.116-131, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Content Analysis on the Biographical Books Prepared for Children

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.116-131, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turkish Preservice Teachers' Perceptions of Children's Picture Books Reflecting LGBT-Related Issues

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.105, ss.256-263, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selected Demographics, Attitudes, and Beliefs About Diversity of Preservice Teachers

EDUCATION AND URBAN SOCIETY, cilt.43, ss.468-485, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Content Analysis of International Children's Picture Books: Representation of Poverty

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.11, ss.37-52, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Infusing Reading into Science Learning

Educational Leadership, cilt.64, ss.62-67, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preparation and Evaluation of Children s Rights Education Curriculum An Action Research Regarding on Protection Rights Module

International Journal of Progressive Education, cilt.12, ss.91-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokullarda kitap paylaşımı ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi

Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, ss.28-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The White Ravens/Beyaz Kuzgunlar “Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı seçkisi"

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Tutumları

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Reserach in Reading & Writing, cilt.1, ss.80-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The White Ravens Beyaz Kuzgunlar Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Seçkisi The White Ravens Beyaz Kuzgunlar A Selection of International Children s and Youth Literature

Mediterranean Journal of Educational Research/Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Akıcı Okumanın Öğretimi Ve Değerlendirilmesine Yönelik Algıları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.46-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher candidates’ perceptions about teaching and assessingthe fluent reading.

Electronic Journal of Social Sciences, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Content Analiysis of Children’s Magazines: Bilim Çocuk, and National Geographic Kids

Mediterranean Journal of Educational Research, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri

Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, cilt.21, ss.15-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi Bilim çocuk ve national geographic kids

Mediterranean Journal of Educational Research/Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Content Area Reading and Writing Practices and Beliefs

Australian Journal of Teacher Education, cilt.36, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice Teachers Changes in Attitudes about Issues of Language

International Journal of Progressive Education, cilt.5, ss.25-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reading corner for Educators Multilingual children in classroom context

Language Arts, cilt.83, ss.354-355, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recommendations from the Bookworms on International Books

The Florida Reading Quarterly, cilt.43, ss.22-25, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Leveling Turkish Children’s Books for Assessment and Instruction

WERA Focal Meeting HKERA International Conference, 30 Kasım 2017

İlkokuma Yazma ve Öğretimi İçin Bir Model Önerisi: Dört Blok

IX. International Conference of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Çocuk Kitaplarında Düzet Belirleme Üzerine Bir Çalışma

IX Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Preservice Teachers Responses to Newbery Award Winning Books in Children s Literature Classes

11. Uluslararası Nitel Araştırmalar Kongresi (Eleventh Internatıonal Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2015

Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması Mesleki Yetkinlik Envanteri

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2014

Çocuk kitaplarında Alevilik-Bektaşilik üzerine bir içerik analizi

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslar arası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 03 Ekim 2013, ss.7

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocukların Medya Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Okuma Yazma Eğitimi ve Teknoloji, İhsan Seyit Ertem, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.145-159, 2014