Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Pre-Service Teachers' Online Reading Comprehension Practices and Beliefs about Their Future Classrooms

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.4, pp.67-79, 2015 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

An Analysis of Elementary School Textbooks Regarding the Images of Turks in Bayern State, Germany

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, no.170, pp.401-417, 2013 (SSCI) identifier identifier

A Content Analysis on the Biographical Books Prepared for Children

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.2, pp.116-131, 2013 (SSCI) Sustainable Development identifier

Çocuklar için Hazırlanmış Biyografik Eserler Üzerine Bir İçerik Analizi A Content analysis on the Biographical Books Prepared for Children

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.28, pp.116-131, 2013 (SSCI)

A Content Analysis of International Children's Picture Books: Representation of Poverty

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.43, pp.37-52, 2011 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Infusing Reading into Science Learning

Educational Leadership, vol.64, pp.62-67, 2007 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

The White Ravens/Beyaz Kuzgunlar “Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı seçkisi"

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.1-10, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İlkokullarda kitap paylaşımı ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi

Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, vol.20, no.1, pp.27-36, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Tutumları

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Reserach in Reading & Writing, vol.1, pp.80-88, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Content Analiysis of Children’s Magazines: Bilim Çocuk, and National Geographic Kids

Mediterranean Journal of Educational Research, no.9, pp.27-38, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri

Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, vol.21, pp.15-20, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi Bilim çocuk ve national geographic kids

Mediterranean Journal of Educational Research/Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, pp.27-38, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Content Area Reading and Writing Practices and Beliefs

Australian Journal of Teacher Education, vol.36, pp.1-17, 2011 (Scopus)

Preservice Teachers Changes in Attitudes about Issues of Language

International Journal of Progressive Education, vol.5, pp.25-39, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Reading corner for Educators Multilingual children in classroom context

Language Arts, vol.83, pp.354-355, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Recommendations from the Bookworms on International Books

The Florida Reading Quarterly, vol.43, pp.22-25, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Leveling Turkish Children’s Books for Assessment and Instruction

WERA Focal Meeting HKERA International Conference, 30 November 2017

İlkokuma Yazma ve Öğretimi İçin Bir Model Önerisi: Dört Blok

IX. International Conference of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Çocuk Kitaplarında Düzet Belirleme Üzerine Bir Çalışma

IX Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Preservice Teachers Responses to Newbery Award Winning Books in Children s Literature Classes

11. Uluslararası Nitel Araştırmalar Kongresi (Eleventh Internatıonal Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, United States Of America, 20 - 23 May 2015

Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması Mesleki Yetkinlik Envanteri

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 5 - 08 June 2014

Çocuk kitaplarında Alevilik-Bektaşilik üzerine bir içerik analizi

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslar arası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 03 October 2013, pp.7

Books & Book Chapters

Çocukların Medya Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

in: Okuma Yazma Eğitimi ve Teknoloji, İhsan Seyit Ertem, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.145-159, 2014