Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SEYFE GÖLÜ SULAK ALAN HAVZASINDAKİ SU KAYNAKLARININ DURAYLI İZOTOP İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, ss.883-903, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyfe Gölü (Mucur-Kırşehir) Sulak Alanı Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Değerlendirmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, ss.581-597, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hydrogeochemistry and chemical geothermometry studies of a low temperature Savcili-Büyükoba (Kirsehir) geothermal system, Central Anatolia

Minwat 2020 3rd International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters Italy, Caserta, 29 Mart 2020

Türkiye’deki Sulak Alan Mevzuatına Genel Bir Bakış: Seyfe Gölü Sulak Alanı Örneği

HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

Isotopic Evaluation of Savcili Buyukoba Kirsehir Kaman Geothermal Area

European Geothermal Congress EGC 2016 Strasbourg, France, 19 - 23 Eylül 2016

Savcılı Büyükoba Kırşehir Kaman Sıcak ve Mineralli Su Kaynağının Hidrojeokimyasal İncelemesi

MÜHJEO’xx2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015

Hydrogeological Survey of Savcili Büyükoba Geothermal Field Kaman Kirsehir Central Anatolia Turkey

World Geothermal Congress 2015 Melbourne, Australia, 19-25 April 2015, 19 - 25 Nisan 2015