Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multidimensional analyzing of the microteaching applications in teacher education via videograph

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.42, sa.1, ss.82-97, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PROSPECTIVE TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURES CONCERNING PROTEIN SYNTHESIS AND THEIR DEGREE OF UNDERSTANDING

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.17, sa.1, ss.19-30, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STUDENT-CENTERED HEALTH EDUCATION STUDIES ON STRUGGLE AGAINST SMOKING

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.39, ss.197-206, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of computer courses on achievement, attitudes and self-efficacy beliefs regarding computers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.33, ss.203-209, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High School Students' Cognitive Structures and Views: What is a Genetically Modified Organism?

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.8, sa.1, ss.96-106, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Modelling the Subjects of Skeletal and Muscular System: Mobile Applications

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, sa.1, ss.226-241, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DETERMINING THE STUDENTS VIEWS TOWARDS THE LEARNING STATIONS DEVELOPED FOR THE ENVIRONMENTAL EDUCATION

Problems of Education in the 21st Century, cilt.2016, ss.29-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Biology Teaching Self Efficacy Beliefs of the TeacherCandidates

Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,, cilt.39, sa.1, ss.57-73, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Öz yeterlik İnancı

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz yeterlik ölçeğinin türkçeye uygulanması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.260-267, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An analysis of university students who are smokers according to their levels of addiction

ERPA International Congress on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.48 identifier

Cigarette smoking and school culture: An analysis of smoking at a high school according to different variables

ERPA International Congress on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.48 identifier

An analysis of students' cognitive structures in relation to their environmental sensitivity

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37 identifier

A qualitative study on the effects of the warning statements on cigarette pockets: A sample of biology education

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, cilt.26 identifier

What are the pre-service physics teachers' opinions about context based approach in physics lessons?

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, cilt.197, ss.892-897 identifier

Students' Mental Models of Light to Explain the Compton Effect

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.2195-2197 identifier

Views Of Biology Teacher Candidates About Context Based Approach

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, cilt.197, ss.810-814 identifier

Investigation Of Smoking Habits Of The Students In TT Kaplan Social Science School

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.1423-1425 identifier

Smoking habits of basic education students in Germany and Turkey

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.422-425 identifier identifier

Student views on learning stations about smoking

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4581-4586 identifier identifier

Biyoloji Fizik Kimya ve Matematik Öğretmeliği Öğrencilerinin Profil Araştırması

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 7-9 Eylül, Ankara, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, cilt.3, ss.1392-1397