Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"The Club Management Ignores Us": Gender-Power Relations in Women's Football in Turkey

SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL, vol.38, no.3, pp.285-292, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Turkey Men's resistance to gender equality in sport governance

GENDER DIVERSITY IN EUROPEAN SPORT GOVERNANCE, pp.25-35, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations

EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY, vol.15, no.3, pp.381-406, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY AND ACCULTURATION AMONG TURKISH MIGRANTS IN GERMANY AND ENGLAND

PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, vol.119, no.3, pp.698-716, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

An examination of social physique anxiety with regard to sex and level of sport ınvolvement

JOURNAL OF HUMAN KINETICS, vol.26, pp.115-122, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

Issues of participation in leisure-time physical activity for Turkish women

JOURNAL OF LEISURE RESEARCH, vol.41, pp.225-251, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Gender interaction in coed physical education: A study in Turkey

ADOLESCENCE, vol.44, pp.165-185, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Precompetitive anxiety and mood state of climbers in indoor climbing competition

PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, vol.102, pp.395-404, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Women’s Exercise Experiences in Women-Only Gyms in Turkey:An Examination Within the Frameworkof Self-Determination Theory

Women in Sport and Physical Activity Journal, pp.118-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yaklaşımı

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.30-48, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler

Fe Dergi: Feminist Eleştiri, vol.9, pp.134-150, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kadın Boksörler Boks Ringinde ve RinginDışında Sürekli Eldiven Giymek

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.26, pp.136-153, 2016 (Other Refereed National Journals)

Women who are the others of football are writing the photo novel which is the other of photograph

Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, vol.2, pp.157-183, 2015 (Other Refereed National Journals)

Viktorya Dönemi İngiltere sinde Kadın Bedeni Politikaları ve Kadınların Spora Katılımı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.205-214, 2015 (Other Refereed National Journals)

Futbolun ötekisi kadınlar fotoğrafın ötekisi fotoromanı yazıyor

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi, vol.2, pp.157-183, 2015 (Other Refereed National Journals)

Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları

Toplum ve Hekim, vol.29, pp.333-343, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, vol.24, pp.1-10, 2013 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Farkındalıkları

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.23, pp.89-103, 2012 (Other Refereed National Journals)

Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi, vol.22, pp.1-12, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.19, no.3, pp.157-180, 2008 (Other Refereed National Journals)

A Content Analysis of Turkish Daily Newspapers regarding Sportswomen and Gender Stereotypes

Annals of Leisure Research, vol.10, pp.310-327, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gündelik yaşam kadın ve fiziksel aktivite

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.167-181, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum biçimine dair bir inceleme

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.1-10, 2006 (Other Refereed National Journals)

Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.81-99, 2006 (Other Refereed National Journals)

Spor ve toplumsal cinsiyet genel bir bakış

Toplum ve Bilim, vol.103, pp.163-184, 2005 (Other Refereed National Journals)

Gender role orientation in Turkish female athletes and non-athletes

Women in Sport and Physical Activity Journal, vol.14, pp.86-94, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.200-228, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenilenen Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Programlarının Uluslararası Politikalar Kapsamında Analizi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1735-1736

Sığınmaevinde Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve Kadınların Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları

International Social Work Congress 2017 (ISWC 2017) Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017

Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar

10.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 10 - 12 May 2017

Risk factors for the female athlete triad in athletes and nonathletes

International Sport and Exercise Nutrition Conference, Newcastle, United Kingdom, 15 - 17 December 2015

Kenardaki yaşamlar kadın futbolcu olmanın fenomenolojik analizi

III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015

Lives on the edge Phenomenological analysis of being a women football player

III. International Exercise and Sport Psychology Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2015

The gendered play women s football in Turkey

8th World Congress on Science and Football, Kopenhag, 20 - 23 May 2015

Fiziksel Aktiviteye Katılan Kadınların Yaşam Kalitelerindeki Fiziksel ve Sosyal Değişim

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 09 November 2007 - 11 April 2012

The importance of leisure time physical activity participation in Turkish lower class women s life

16th International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IASPEGW) World Congress, Cape-Town, South Africa, 15 - 19 July 2009

Analysis of Turkish women s physical activity participation regarding gender and social class

4th World Congress of ISSA in conjunction with the 10th World Congress of ISHPES., Kopenhang, 31 July - 05 August 2007

Physical activity participation among Turkish women from different socioeconomic status

4th World Congress of ISSA in conjunction with the 10th World Congress of ISHPES, Kopenhang, Denmark, 31 July - 05 August 2007

Media Coverage of Sexual Harrassment in Sport in Turkey

3th.Conference Europen Association for Sociology of Sport, Jyvaskyla, Finland, 2 - 05 July 2006

Books & Book Chapters

Men’s resistance to gender equality in sport leadership: Turkey’s case

in: Progress and Stagnation of Gender Diversity in European Sport Leadership, Hovden J., Elling A., Knoppers A., Editor, Routledge, London/New York , Londra, pp.55-70, 2018

When there is a will, there is a way: inspiring stories of successfull women in Turkey

in: Inspiring women in Asia: Making a difference in physical education, sport and dance, Koca, C., Editor, Publisher Ngıme- Universidade Federal De Juiz De Fora, Juiz De Fora, pp.247-264, 2016

Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar

in: Kadın Odaklı, Ç. Kağıtçıbaşı, H. Şimga, D. Barlas, M. Önok & Z. G. Göker, Editor, KOÇ Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.119-149, 2016

Cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan olarak spor

in: Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan Koca, Editor, Spor Yayın evi ve Kitapevi, Ankara, pp.17-37, 2016

International developments in policy and practice for equity: girls and women in physical education and sport

in: Women and Sport in Latin America, Rosa Lopez de D'Amico, Tansin Benn, Gertrud Pfister, Editor, Routledge, 2016

Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri

in: Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan Koca, Editor, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara, pp.150-165, 2016

Viktorya dönemi İngilteresinde ve İngiliz sömürgelerinde ilk kadın sporcular

in: Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan Koca, Editor, Spor Yayınevi, Ankara, pp.78-93, 2016

Genç erkekler arasında kaslılık fenomeni ve öznel anlamları

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.377-390, 2016

Bedenden hiyerarşiye uzanan bir erkekleşme süreci olarak vücut geliştirmek

in: Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan Koca, Editor, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara, pp.116-132, 2016

Strategies of women managers in sport organizations: A way of subversion or reproduction of existing gendered field?

in: Bourdieu Organisation and Management Routledge Studies in Management Organizations and Society series, Tatlı Ahu., Özbilgin, Mustafa. & Karatas-Ozkan, Mine, Editor, Routledge, Londrina, 2015

Construction of masculinities in Turkish physical education

in: Masculinities in Physical Education and Sport, J. Piedra, Editor, University of Seville Publication, 2014 identifier identifier

Sporda Sosyokültürel Boyutlar

in: Spor Bilimlerine Giriş, Hayri Ertan, Editor, Açık Öğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Yyaınları, 2012

"Delikanlı gibi oynayın” Eril bir alan olarak spor medyası üzerine bir inceleme

in: Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil, İlker Erdoğan, Editor, Kalkedon Yayınları, pp.69-93, 2011

Struggling for empowerment: sport participation of women and girls in modern Turkey

in: Muslim Women in Sport, T. Benn, G. Pfister & H. Jawad, Editor, Routledge, pp.154-165, 2011 identifier

Religion and the state- the story of one Turkish elite athlete

in: Muslim Women in Sport, T. Benn, G. Pfister & H. Jawad, Editor, Routledge, 2011 identifier

Taktiksel Oyun Yaklaşımı Öğretimi.

in: Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar. SEG Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi 1, Demirhan G., İnce M.L., Koca C., Kirazcı, S, Editor, Spor Yayınevi, Ankara, pp.14-46, 2010

Media coverage of Turkish female athletes in 2004 Olympics

in: Sportswomen at the Olympics, T. Bruce, H.J. Hovden & P. Markula , Editor, Wilf Malcolm Institute of Educational Research-New Zealand and SENSE-Netherlands Publishers., 2010 identifier identifier

Araştırma sentezi: Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi

in: Ölçme ve Değerlendirme. SEG Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi 2, Demirhan G., İnce M.L., Bulca Y., Koca C., Kirazcı S. , Editor, Spor Yayınevi, 978-9944-379-11-3, pp.105-135, 2010