Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Çocuklarla Sanat Sohbetleri”,

IX. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 03 October 2017, pp.1-2

INVESTIGATING THE FIRST GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS DEPICT RELATED TO PROFESSIONS IN THEIR DRAWINGS

2016 INTERNATIONAL EDUCATION CONFERENCE, LAS VEGAS, United States Of America, 2 - 05 November 2016

Understanding the Role and Place of Woman in Society and Art World by the way of Creative Drama Method

2016 International Conference on Education, Las Vegas, United States Of America, 03 October 2016, pp.1

Investigating the role of Drama and place of woman in society and art world by the way of creative drama method

2016 International Conference on Education, Las Vegas, United States Of America, 2 - 05 October 2016

Kültür Öğretmenleriyle Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Yaratcı Drama Üzerine bir Çalışma

25. Uluslar arası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 2-5 Nisan 2015, İzmir Türkiye, 2 - 05 April 2015

SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION TOWARDS DIFFERENT SUBJECT TEACHERS

International Conference for Academic Disciplines, Boston, United States Of America, 26 May 2014, pp.1

AN INVESTIGATION ON ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOKS DESIGNED FOR 3-8 AGE GROUP REGARDING THEIR PHYSICAL PROPERTIES

International Conference for Academic Disciplines, Boston, United States Of America, 26 May 2014, pp.1-2

Books & Book Chapters

Kuklacılık ve Maske Yapımı

in: Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında, Özdemir Şimşek P., Editor, Nobel Yayın Dağıtım Yayınları, Ankara, pp.14-53, 2016 Sustainable Development

The Opinions of the Teachers about Three Dimensional Art Work in Pre-School Education

in: The Teacher and the Teaching Profession Current Research and International Issues, Marina -Stefania Giannakaki, Editor, ATINER, ATİNA, pp.133-146, 2007

Temel Sanat Etkinliği Malzemeleri

in: Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme, Namlu Gürcan A. , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.141-166, 2003

Temel Sanat Etkinliği Malzemeleri

in: Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme, Ayşen Gürcan Namlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.141-166, 2003

Other Publications