Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğrulayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Kestirim Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1289-1290

SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ ENVANTERİNİNUYARLANMASI

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Books & Book Chapters

‘Nasıl?’ Sorusunu Cevaplamak: Yöntem Bölümü

in: Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, Çev. Edit. Özer, Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.359-364, 2019

Araştırma Raporu Yazarken Göz Önünde Bulundurulacak Genel Noktalar

in: Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, Çev. Edit. Özer, Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.339-348, 2019

Genel Bir Bakış

in: Ölçeklerin ve Diğer Ölçme Araçlarının Uyarlanması: Problemler ve Çözümler, Özer, Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 2019

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

3

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals