Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında Rehabilite Müze Yapıları

Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları, ss.426-442, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Sustainable Therapy Room Surfaces in Acute Mental Health Impatient Facilities-A Field Study in Essex Rochford Hospital in UK

4th IASME/WSEAS International Conference on Energy and Environment, Cambridge, Kanada, 24 - 26 Mart 2009, ss.252-253 identifier