Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, 9 - 12 December 2021, pp.246-247

Professional Experiences of Entrepreneur Community Pharmacists

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 22 June 2021

Healthcare Services and Empathy: Example of Pharmacy Students

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 22 June 2021

Is There Any Difference Since 2012 - Web Sites of Pharmacy Schools

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2021

A Tale of a Pharmacists and His Son Pharmacist and Concert Pianist

43rd International Congress for the History of Pharmacy, 12 - 15 September 2017

Place of Qualıtatıve Studies in Pharmacy

2. International Symposium on Social Sciences, 18 - 20 May 2017

Aile Planlamasında Eczacının Rolünün Etik Açıdan Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi 2013, 12 - 15 November 2013

Kadın Hastalıklarında Bitkisel Kaynaklı Ürünler Fitoöstrojenler

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi, 12 - 15 November 2013

Geri Ödeme Sisteminde Yardımcı Üreme Yöntemlerinin Yeri

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 12 - 15 November 2013

Turkey s Highlights within Inprofood FP 7 Project

6th Congress of Pharmacy in Macedonia, Macedonia, 1 - 05 June 2016

Bütünlüğü Yeniden Kazanma ve Koruma Sanatı Ayurveda

9. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Turkey, 10 - 13 June 2015

Kişnişin Tarihi ve Tıbbi Açıdan İncelenmesi

9. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Turkey, 10 - 13 June 2015

Hititler de Bitkiler

9. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Turkey, 10 - 13 June 2015

Family Pharmacy Model in Pharmacy Practice

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 9 - 12 June 2015 Creative Commons License identifier identifier identifier

Academic Pharmacy Related Employement Problems

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 9 - 12 June 2015

Leadership Behaviors in the Pharmaceutical Sector

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 9 - 12 June 2015

Exploring the Pharmacist s Intervention Roles Based on a Literature Survey

Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference & Nordic Networking Group fpr Clinical Pharmacy Conference, 3 - 05 June 2015 identifier

Eczacılık Alanındaki Biyopolitikaların Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 8. Türkiye Biyoetik Kongresi, Turkey, 9 - 12 April 2015

Sağlıkla İlgili Ürünlerde Helal Kavramı

Uluslararası Katılımlı 8. Türkiye Biyoetik Kongresi, Turkey, 9 - 12 April 2015

Türkiye de Yenilikçi İlaçlara Erişim Biyoetik Bir Yaklaşım

Uluslararası Katılımlı 8. Türkiye Biyoetik Kongresi, Turkey, 9 - 12 April 2015

Elazığ ın Eczacılık Tarihi

Tarihten Günümüze Elazığ Kongresi, Turkey, 17 - 19 November 2014

The Evaluation of the Pharmacy Services for the Geriatric Patients in Terms of Health Communication

EACH 12th International Conference on Communication in Healthcare, 28 September - 01 October 2014

Leadership in Terms of Health Communication

EACH 12th International Conference on Communication in Healthcare, 28 September - 01 October 2014

Afetlerde Eczacılık Hizmetleri

6.Tıp Etiği ve Hukuku Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 September 2014

Books & Book Chapters

Gıda Takviyesi Satışlarına COVID-19 Pandemisinin ve Ürünlere Yönelik Eğitimlerin Etkileri Ön Bulgular

in: Uluslararası Etik, Hukuk ve Medya Bakışıyla Salgınlar, Namal Arın,Temel Kemal M,Erdemir Ayşegül,Plonka-Syroka Bozena,Kazan Fahrünnisa, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.217-225, 2023

COVID-19 sürecinde eczacıların diğer sağlık çalışanları ile ilişkileri

in: COVID-19 ve Eczacılık Mesleğinin Sosyal Yönü, G. ÖZÇELİKAY, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.60-64, 2021

Leadership and Healthcare Services

in: Contemporary Leadership Challenges, Alvinus, A., Editor, Intech, 2017 identifier identifier identifier

An Overview of Polypharmacy in Geriatric Patients

in: Challenges in Elder Care, Zawanda, Jr. ET, Editor, InTech Publishing, pp.69-80, 2016 identifier identifier identifier

Eczacılık Yeminleri ve Kökeni

in: Eczacının Başvuru Rehberi, Yakıncı C., Aktay G., Editor, TEB Eczacılık Akademisi Yayınları, 2015

Ethical Evaluation of the Pharmacy Services for Geriatric Patiens

in: Health Culture and the Human Body Epidemiology Ethics and History of Medicine Perspectives from Turey and Central Europe, İlkılıç İ., Ertin H., Brömer H., Zeeb H., Editor, BETİM Center Press, pp.567-574, 2014 Sustainable Development

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

44

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

45

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Thesis Advisory

2

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals