Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı) (Pazarlama Bilimdalı), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe University, İibf, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Faydacı-hedonik güdüler, göz atma ve marka bilinirliğinin anlık alışverişe etkisine ilişkin bir model önerisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Mağaza imajının mağaza markalı ürünlerin algılanan kalitesine etkisi üzerine hipermarketlerde bir uygulama

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English