Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2017 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik A.B.D., Türkiye

 • 2010 - 2014 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksekokulu, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Düzeyi, Beslenme Durumu ve Bilişsel Fonksiyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020YÖKAK (YÖK Kalite Kurulu) Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifikası

  Mesleki Kurs , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)