Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik A.B.D., Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Samsun Health Academy, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Düzeyi, Beslenme Durumu ve Bilişsel Fonksiyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020YÖKAK (YÖK Kalite Kurulu) Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifikası

  Vocational Course , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)