Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychosocial Status of Turkish Families of Pediatric Cancer Patients

JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING, cilt.31, sa.3, ss.227-241, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nurses attitudes towards death, dying patients and euthanasia: A descriptive study

NURSING ETHICS, cilt.26, sa.5, ss.1442-1457, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Kanserlerde Psikososyal Bakımın Önemli Bir Unsuru: Sağlıklı Kardeşler

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

A qualitative study on foreign nursing students problems

6th World Nursing and Healthcare Conference, Londrina, Brezilya, 15 - 17 Ağustos 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

19. Geri Ödeme ve Belgelendirme

Psikiyatri Hemşireliği İleri Düzey Uygulamalar İçin Psikoterapi Kanıta Dayalı Uygulama Rehberi, Azize Atlı Özbaş, Nermin Gürhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.661-691, 2019