Pediatrik Kanserlerde Psikososyal Bakımın Önemli Bir Unsuru: Sağlıklı Kardeşler


AY M. A. , ÖZ F.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri