Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Kanserlerde Psikososyal Bakımın Önemli Bir Unsuru: Sağlıklı Kardeşler

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018 Sustainable Development

Overview to the Terminally Ill and Euthanasia Concepts From Nursing Perspective

5th European Conference on Mental Health, 14 - 16 September 2016

A qualitative study on foreign nursing students problems

6th World Nursing and Healthcare Conference, Londrina, Brazil, 15 - 17 August 2016

Books & Book Chapters

19. Geri Ödeme ve Belgelendirme

in: Psikiyatri Hemşireliği İleri Düzey Uygulamalar İçin Psikoterapi Kanıta Dayalı Uygulama Rehberi, Azize Atlı Özbaş, Nermin Gürhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.661-691, 2019